Přihláška do školní družiny

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Informace o studentské kartě

PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

 Společně se žáky i rodiči se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí, aby výchova a vzdělání vybavila žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život.

“Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.”

Charles Darwin

školní zpravodaj

Nejnovější zprávy z naší školy

EXKURZE V CHODOVARU

EXKURZE V CHODOVARU Ve čtvrtek dne 29.7.2020 se DDM při ZŠ Planá zúčastnila exkurze v rodinném pivovaru Chodovar…

VODA PRO ŽIVOT V PLANÉ

VODA PRO ŽIVOT V PLANÉ Dne 23.7.2020 se s dětmi z DDM při ZŠ Planá uskutečnil projektový den na téma…

TURNAJE VE VYBÍJENÉ PRO 2. A 3. TŘÍDY

TURNAJE VE VYBÍJENÉ PRO 2. A 3. TŘÍDY Dva pondělky za sebou se bojovalo v tělocvičně Na Valech…

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020          Dobu od soboty 24. do čtvrtka 30. ledna 2020 trávilo čas…

TANČÍME V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

TANČÍME V PRVNÍCH TŘÍDÁCH Do naší školy zavítal Dancing Crackers a připravil si pro nás pěknou taneční choreografii. Užili si…

naše škola v číslech
53 %
žáků prospělo s vyznamenáním

______________________

27
počet tříd

______________________

343 : 298
počet chlapců a dívek

______________________

240
vyučovacích hodin týdně

______________________

1. STUPEŇ DŮLEŽITÉ

Informace pro rodiče žáků 3. a 4. tříd – dočasné změny po návratu žáků do školy

Od pondělí 30. 11. dojde ke změně místa pobytu žáků ve školní družině. Žáci 3. a 4. tříd budou rozděleni do dvou skupin – 1. skupina žáci 3. ročníků, 2. skupina žáci 4. ročníků.

Z důvodu nedostatečných prostor pro více oddělení školní družiny musí být tyto skupiny umístěny ve třídách školy Na Valech. Provoz bude zachován – ranní družina od 6.30 hodin a odpolední do 16 hodin. Žáky vyzvednete pomocí čipů u levého bočního vchodu, kde je umístěno čipové zařízení Bellhop!

Žáci 3. tříd budou docházet na oběd a vracet se z oběda po vyučování v doprovodu vychovatelky, žáci 4. ročníků budou z organizačních důvodů chodit na obědy samostatně a opět se vracet do přidělené třídy Na Valy.

Žádám rodiče, aby nahlásili změny odchodů, pokud k nějakým dochází. Děti zatím nebudou navštěvovat kroužky a je třeba v případě potřeby zrušit nebo upravit samostatné odchody. Odchody v doprovodu není třeba upravovat. Pokud budete odchody měnit, proveďte prosím změnu písemně ve formuláři „Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny“, kterou najdete na webových stránkách školy v sekci Školní družina – ke stažení.

V případě jakýchkoli dotazů, nejasností či připomínek kontaktujte vychovatelky na číslech, uvedených na webových stránkách školy.

Děkuji za pochopení, vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová.

OBĚDY PRO ŽÁKY

Všichni žáci, kteří budou navštěvovat školu prezenčně od pondělí 30. listopadu 2020 mají automaticky přihlášené obědy ve školní jídelně. Kdo nebude chodit na oběd do školní jídelny, nechť si tento přihlášený oběd odhlásí.
Naopak všichni žáci, kteří budou na distanční výuce (výuce na dálku) rovněž mají nárok na oběd za běžnou cenu, ale tito žáci si musí oběd v dané dny přihlásit.
 
Mgr. Luboš Beran 

COVID 19

Již 20. listopadu 2020 byly vyvěšeny informace pro školy k pokračování v prezenční výuce od pondělí 30. listopadu 2020.

Žáci prvního stupně nastoupí všichni prezenční výuku od pondělí 30. listopadu 2020, tj. žáky 1. a 2. ročníku, kteří již školu navštěvují od 18. listopadu 2020, doplní i žáci 3., 4. a 5. ročníku.

Žáci druhého stupně nastoupí prezenční výuku následovně:

V týdnu od 30. listopadu 2020 do 4. prosince 2020 budou prezenční výuku absolvovat žáci 9. ročníku, 8. ročníku a žáci 7. A. Ostatní třídy budou pokračovat formou distanční výuky.

V týdnu od 7. prosince 2020 do 11. prosince 2020 budou prezenční výuku absolvovat žáci 9. ročníku, 6. ročníku a žáci 7. B a 7. C. Ostatní třídy budou pokračovat formou distanční výuky dle aktuálního rozvrhu distanční výuky (on-line hodiny a samostudium).

            Pro všechny žáky školy platí, že prezenční výuku absolvují v homogenních skupinách (tj. žáci tvoří své třídní kolektivy a nerozdělují se na žádný z předmětů včetně cizích jazyků, informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, volitelných předmětů) dle rozvrhu své třídy.

Drobné korekce rozvrhu hodin v souladu s výše uvedenými řádky:

9. a 8. ročník – rozvrh hodin bez časové úpravy

7. A – ve středu výuka do 13:35, ve čtvrtek do 13:35 (6. h – PRČ), v pátek do 12:40

7. B – v úterý výuka do 13:35, ve čtvrtek do 13:35, v pátek do 13:35

7. C – v pondělí výuka do 13:35, ve čtvrtek do 13:35, v pátek do 12:40

6. ročník – v pondělí výuka do 12:40

Ostatní neuvedené hodiny dle celoročního rozvrhu hodin!   

                                                                                                                                               Mgr. Luboš Beran
                                                                                                                                               
ředitel školy

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci.
Vzhledem k aktuální situaci a předpokládanému vývoji nemoci Covid 19 se naše základní škola rozhodla zrušit bez náhrady plánovaný lyžařský kurz v termínu 23.1. – 28.1.2021.
Nechceme Vás a Vaše děti zbytečně vystavovat případným problémům spojených s dodatečným rušením vzhledem k vládním restrikcím a už vůbec nechceme Vaše děti vystavit nebezpečí nákazy. Zdraví je pro nás nejpřednější .

S pozdravem
Mgr. Ivo Pejčoch, vedoucí kurzu.