Přihláška do školní družiny

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Informace o studentské kartě

PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

 Společně se žáky i rodiči se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí, aby výchova a vzdělání vybavila žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život.

“Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.”

Charles Darwin

školní zpravodaj

Nejnovější zprávy z naší školy

EXKURZE V CHODOVARU

EXKURZE V CHODOVARU Ve čtvrtek dne 29.7.2020 se DDM při ZŠ Planá zúčastnila exkurze v rodinném pivovaru Chodovar…

VODA PRO ŽIVOT V PLANÉ

VODA PRO ŽIVOT V PLANÉ Dne 23.7.2020 se s dětmi z DDM při ZŠ Planá uskutečnil projektový den na téma…

TURNAJE VE VYBÍJENÉ PRO 2. A 3. TŘÍDY

TURNAJE VE VYBÍJENÉ PRO 2. A 3. TŘÍDY Dva pondělky za sebou se bojovalo v tělocvičně Na Valech…

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020          Dobu od soboty 24. do čtvrtka 30. ledna 2020 trávilo čas…

TANČÍME V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

TANČÍME V PRVNÍCH TŘÍDÁCH Do naší školy zavítal Dancing Crackers a připravil si pro nás pěknou taneční choreografii. Užili si…

naše škola v číslech
53 %
žáků prospělo s vyznamenáním

______________________

27
počet tříd

______________________

343 : 298
počet chlapců a dívek

______________________

240
vyučovacích hodin týdně

______________________

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení ICT pro výuku ZŠ Planá"

V rámci poskytnutí mimořádných prostředků MŠMT na ICT pro rok 2020 k zajištění výuky žáků vyhlašuje Základní škola Planá, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky “Vybavení ICT pro výuku ZŠ Planá”

Výzva k podání nabídek STÁHNOUT DOC

Výzva k podání nabídek STÁHNOUT PDF

Covid -19

Od pátku 18. září 2020 platí nošení roušek pro všechny žáky 2. stupně školy v areálu školy včetně tříd.

Doporučení od školy: mějte k dispozici více roušek z důvodů hygienických a vzájemné ochrany zdraví!

Informace od MŠMT:
Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani

Z důvodů nám všem známým byl 22. ročník Večerního běhu Planou, který byl původně plánován na čtvrtek 24. září 2020, ZRUŠEN!!!

Mgr. Luboš Beran - ředitel školy

NOVINKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Úvodní informace pro rodiče žáků školní družiny

Tento školní rok začal výraznou změnou – vytvořením nového oddělení v budově školy na Valech (Žabáci). Z tohoto důvodu je rozjezd ve školní družině trochu opožděn, za což se rodičům předem omlouváme.

Seznamy umístění Vašich dětí jsou k nahlédnutí u vychovatelek všech oddělení, seznam dětí umístěných na Valech je dočasně vyvěšen též na dveřích hlavního vchodu do budovy na Valech.

Nyní k informacím, které jsou v současnosti nejvíce aktuální, to je vyzvedávání dětí z odpoledního bloku:

Děti jsou rozděleny do 4 oddělení, 3 oddělení jsou v přístavbě budovy na Náměstí (Dráčci, Tygříci, Broučci), 1 oddělení v budově na Valech (Žabáci). Režim je proto odlišný a vyzvedávání taktéž.

Náměstí: vyzvedává se pouze na čipy nebo děti odcházejí samostatně dle časů, uvedených v přihlášce. Do 12.45 jsou děti na obědě, tudíž je nelze vyzvednout. Od 12.45 do 14.00 jsou zpravidla v oddělení, v tomto čase je možné děti vyzvednout neomezeně. Od 14 do 15 hodin je plánovaný pobyt venku, který se může konat mimo areál ŠD, a proto děti nelze vyzvednout. To je možné pouze, pokud pobyt venku probíhá na dvoře školy nebo neprobíhá vůbec (nepříznivé podmínky z různých důvodů). Od 15 do 16 hodin se děti vyzvedávají neomezeně.

Vyzvednutí dětí probíhá u vchodu ze dvora (vchod do jídelny), kde je umístěno čipové zařízení.

Valy: vyzvedává se rovněž na čipy nebo děti odcházejí samostatně dle časů, uvedených v přihlášce. Do 12.45 je možné děti vyzvednout, ale děti nejsou naobědvané, s tím je třeba počítat. Od 12.45 do cca 14.00 hod. jsou děti na obědě, v tuto dobu je nelze vyzvednout. Výjimečně lze upravit podmínky pro jednotlivé žáky po domluvě s vychovatelkou! Od 14 do 15 hodin je plánovaný pobyt venku, dle místa pobytu je možné žáky vyzvednout (zahrada, dvůr školy na Valech ano) či nikoli (pobyt mimo areál školy). Od 15 do 16 hodin se děti vyzvedávají neomezeně.

Vyzvednutí dětí probíhá u levého bočního vchodu, kde je umístěno čipové zařízení.

Je Vaší povinností čipy používat, v případě ztráty je možné kdykoli v oddělení Dráčků na Náměstí dokoupit nový čip či přiobjednat další potřebné čipy.

Pokud výjimečně nastane situace, že potřebujete dítě samostatně uvolnit ze ŠD, je třeba vyplnit formulář Žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny (ke stažení na stránkách školy), který dítě předá vychovatelce ihned po příchodu do oddělení. Jiné uvolňování není možné!

Pokud výjimečně čip zapomenete nebo z nějakého důvodu nemáte, na Náměstí volejte na čísla jednotlivých oddělení, uvedená na stránkách školy, a domluvte s vychovatelkou odchod Vašeho dítěte. Na Valech je možné zazvonit u hlavního vchodu do budovy na zvonek „Družina“ a domluvit s vychovatelkou předání dítěte.

Ráno děti přicházejí všechny do ranních bloků do budovy na Valech hlavním vchodem. Po zazvonění na zvonek „Družina“ jsou dveře dálkově uvolněny a dítě může vstoupit do budovy.

Další informace: děti musí mít do družiny přezůvky, je možné je přenášet ze školy nebo pořídit další, které se uloží v šatně oddělení, které dítě navštěvuje. Prosím, dbejte na to, aby děti byly přiměřeně oblečeny pro zájmové vzdělávání (pobyty venku, sporty apod.). Všechny věci i obuv je třeba podepsat z důvodu možné záměny (společná šatna pro větší počet dětí).

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte nám zavolat na čísla uvedená na stránkách školy, rádi Vám je zodpovíme. Osobní kontakty je nutné domluvit také telefonicky.

V nejbližší době děti dostanou notýsky „Průkaz ŠD“, kde Vám budeme také poskytovat informace o ŠD a Vy rovněž můžete psát své dotazy, nápady, připomínky atd.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdaru do nového školního roku.

                                                             Vedoucí vychovatelka Bc. Libuše Zichová.