Přihláška do školní družiny

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Informace o studentské kartě

PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

 Společně se žáky i rodiči se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí, aby výchova a vzdělání vybavila žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život.

“Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.”

Charles Darwin

školní zpravodaj

Nejnovější zprávy z naší školy

Čertí škola a Vánoce v 2. A

Čertí škola a Vánoce v 2. A Jako každý rok jsme si hravě poradili při plnění čertovských úkolů,…

EXKURZE V CHODOVARU

EXKURZE V CHODOVARU Ve čtvrtek dne 29.7.2020 se DDM při ZŠ Planá zúčastnila exkurze v rodinném pivovaru Chodovar…

VODA PRO ŽIVOT V PLANÉ

VODA PRO ŽIVOT V PLANÉ Dne 23.7.2020 se s dětmi z DDM při ZŠ Planá uskutečnil projektový den na téma…

TURNAJE VE VYBÍJENÉ PRO 2. A 3. TŘÍDY

TURNAJE VE VYBÍJENÉ PRO 2. A 3. TŘÍDY Dva pondělky za sebou se bojovalo v tělocvičně Na Valech…

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020

LYŽAŘSKÝ KURZ 2020          Dobu od soboty 24. do čtvrtka 30. ledna 2020 trávilo čas…

naše škola v číslech
53 %
žáků prospělo s vyznamenáním

______________________

27
počet tříd

______________________

343 : 298
počet chlapců a dívek

______________________

240
vyučovacích hodin týdně

______________________

DŮLEŽITÉ - změna účtu školy

Žádáme strávníky, kteří platí stravné ve školní jídelně inkasem z účtu, aby v době od 23.2. 2021 – do 19.3.2021 provedli změnu v nastavení inkasa z důvodu zrušení účtu.

Zrušit číslo účtu: 131 069 20 /8030

Nastavit nové číslo účtu: 599 8455 369 / 0800

Děkuji 

Mgr. Luboš Beran - ředitel školy


NOVINKY ZE ŠD K 7.1.2021

Poplatek za zájmové vzdělávání ve školní družině - více informací naleznete na https://www.zs-plana.cz/novinky/


DDM - VRÁCENÍ ÚPLATY, ODHLÁŠKA

Bližší informace naleznete na https://www.zs-plana.cz/zu-vraceni-uplaty/


COVID 19

Provoz škol a školských zařízení v období od 15. února 2021 do 21. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 1. února 2021 do 14. února 2021.


Pro školu to znamená, že prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. ročníku, žáci vyšších ročníků školu nenavštěvují a povinně plní distanční výuku dle již předem stanovených pravidel školy.V týdnu od 22. února 2021 do 28. února 2021 jsou v okrese Tachov jarní prázdniny.

 
Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

                                                                                                                                               Mgr. Luboš Beran
                                                                                                                                               
ředitel školy