PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

 Společně se žáky i rodiči se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí, aby výchova a vzdělání vybavila žáky potřebnými znalostmi a dovednostmi pro život.

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“

Charles Darwin

školní zpravodaj

Nejnovější zprávy z naší školy

POHÁR ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU 2022

POHÁR ROZHLASU S ČESKOU POJIŠŤOVNOU 2022 Během měsíce května se nejen oteplilo, ale spolu s ním vstoupila do…

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ Po dvouleté odmlce si konečně mohli žáci 1. stupně poměřit své síly na Atletické…

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA 1. STUPNI

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA 1. STUPNI Dne 24. 5. 2022 se v naší škole konala soutěž, ve které se utkali…

STŘÍBRNÝ "HAMBURGER" 2022

STŘÍBRNÝ "HAMBURGER" 2022 Po více než dvou letech se naši malí fotbalisté zúčastnili okresního kola turnaje v malé kopané,…

PÁŤÁCI REPREZENTOVALI NAŠI ŠKOLU NA OKRESE

PÁŤÁCI REPREZENTOVALI NAŠI ŠKOLU NA OKRESE Na podzim Na Valech proběhla školní kola turnajů ve vybíjené (2. –…

Florbalový turnaj II. stupně

FLORBALOVÝ TURNAJ II. STUPNĚ Dne 11. 4. 2022 pořádala Základní škola Planá florbalový turnaj pro své žáky. Zúčastnily…

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE Dne 3. března 2022 se konalo školní kolo recitační soutěže  pro 1. stupeň. Po…

ŠACHY V DDM

ŠACHY V DDM Dne 25.2.2022 v tachovském DDM pořádalo okresní přebor škol v šachu. Mezi jinými se zúčastnili i naši…

Mikulášská laťka II. stupně (chlapci)

Mikulášská laťka II. stupně (chlapci) Opět pomalu, ale nezadržitelně se blíží sváteční čas a ani v tyto dny…

Okresní kola a krajské kolo ve florbale chlapců a dívek

Okresní kola a krajské kolo ve florbale chlapců a dívek Začátkem  listopadu naše škola obdržela potvrzení o uspořádání další…

naše škola v číslech
53 %
žáků prospělo s vyznamenáním

______________________

27
počet tříd

______________________

343 : 298
počet chlapců a dívek

______________________

240
vyučovacích hodin týdně

______________________

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče, ve čtvrtek 30. 6. 2022 budou obědy ve školní jídelně vydávány v době od 9:30 do 13:00 hodin. Pokud dítě do školní jídelny nepůjde, žádáme vás o odhlášení oběda.​Monika Skřičková, vedoucí ŠJOznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Planá, příspěvkové organizace,

náměstí Svobody 59, 348 15 Planá

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • narozeným od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a po odkladu povinné školní docházky,

Народжені з 1. 9. 2015 року по 31. 8. 2016 року та після перенесення обов'язкового відвідування школи,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  28. 6. 2022 od 13 – 15 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Planá, 1. stupeň - budova Na Valech 143, Planá

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 10

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Plané dne/дата   9. 6. 2022                                       

 

Mgr. Luboš Beran

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

KE STAŽENÍ

KRITÉRIA ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU / Критерії особливого зарахування

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku základní školy od školního roku 2022/2023 / Заява про зарахування дитини до 1 курсу початкової школи з 2022/2023 навчального року

Žádost o doklad / Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти


PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR V DDM

VÍCE INFO ZDE