ŠABLONY PRO ZŠ PLANÁ I.

V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ byla našemu projektu Šablony pro ZŠ Planá, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004334 schválena částka 1 528 250,00 Kč. Tato částka bude v průběhu následujících dvou let využita na:

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze.
  • podporu školního psychologa, který sleduje klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče.
  • realizaci klubu zábavné logiky a deskových her, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí – zejména k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – jejímž cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování.