ŠABLONY PRO ZŠ PLANÁ II.

V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ budou v projektu Šablony 2 pro ZŠ Planá, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011572  v průběhu následujících dvou let realizovány tyto šablony:

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • v oblasti ICT, cizích jazyků, polytechnického vzdělávání, projektová výuka
  • tandemová výuka
  • sdílení zkušeností pedagogů
 • personální podpora
  • školní psycholog
 • extrakurikulární a rozvojové aktivity
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • badatelský klub
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny
 • aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
  • využití ICT ve vzdělávání