VÝZVA 51

V rámci vyhlášené výzvy č. 51 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se naše škola zapojila do projektu Dotkněte se inspirace, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/51.0046.

Předpokladem realizace projektu bylo partnerství základních a středních škol a žadatele/příjemce projektu, kterým se pro naši školu stala Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., Jarošova 494/23, Litoměřice 412 01. Naše škola byla zapojená jako partner s finančním příspěvkem spolu s dalšími 35 školami.

Cílem projektu bylo zvýšení profesního a osobnostního růstu pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT. Zapojení vyučující absolvovali školení, která jim umožnila získat důvěru a kompetence při využití ICT v oblasti dalšího sebevzdělávání i ve výuce. Škola byla dovybavena mobilními dotykovými zařízeními pro práci vyučujících.

Tento projekt probíhal od září 2014 do července 2015.