VÝCHOVNÝ PORADCE PRO II. STUPEŇ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ – JANA SEIDLEROVÁ

  • Nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství.
  • Pomáhá žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě.
  • Informuje žáky a zákonné zástupce o přijímacím řízení na SŠ, zpracovává podklady a pomáhá žákům s přihláškami na SŠ.
  • Připravuje pro žáky aktivity v rámci tématu Svět práce.
  • Spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště.
  • Zaštiťuje začleňování kariérového vzdělávání a rozvoj kariérových kompetencí do jednotlivých vyučovacích předmětů, poskytuje konzultace kolegům…

UŽITEČNÉ ODKAZY – KDE HLEDAT INFORMACE:

PORADENSKÉ ŠLUŽBY

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY 2023/2024