NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Obědy on-line

Pro všechny strávníky možnost přihlášení i odhlášení oběda ve školní jídelně – NOVĚ!!!

Od 23. 8. 2021 má školní jídelna internetové přihlášky a odhlášky obědů.

Na www.STRAVA.cz se každý strávník může přihlásit takto:
Do kolonky „Výběr jídelny“ zapište 4287, Uživatel je příjmení a jméno strávníka psáno dohromady malými písmeny a bez háčků a čárek, Heslo je stejné jako uživatel. Po prvním přihlášení je třeba změnit heslo kvůli zabezpečení. V záložce Objednávky – Odhlášky nebo přihlášky se odklikávají před jídlem ve čtverečku (prázdné okénko – neobjednáno). Záložka Výdej — zjistíte, zda byl oběd vyzvednutý. V Nastavení si určíte, jaké informace Vám mají přicházet na email, který si tam zadáte. Změny stravy můžete zadávat do 8.00 hodin toho dne. Telefonické odhlášky, přihlášky lze i nadále volat do školní jídelny. Informace ke STRAVA.cz získáte i u vedoucí ŠJ.


Monika Skřičková, vedoucí školní jídelny

Změna účtu školy

 

Žádáme strávníky, kteří platí stravné ve školní jídelně inkasem z účtu, aby v době od 23.2. 2021 – do 19.3.2021 provedli změnu v nastavení inkasa z důvodu zrušení účtu.

Zrušit číslo účtu: 131 069 20 /8030

Nastavit nové číslo účtu: 599 8455 369 / 0800

Mgr. Luboš Beran