ISIC

Naše škola využívá mezinárodně uznávané ISIC průkazy. Pro žáky jsou to průkazy ISIC Scholar sloužící k evidenci školní docházky, objednání obědů ve školní jídelně, pro vstupy do prostor školy a DDM, k uplatnění slev. Průkaz má platnost 5 let. Žáci jej mohou využívat po dobu školní docházky, ale i o prázdninách.

Průkaz je vydán na základě žádosti a po uhrazení poplatku 350,- Kč. Případnou ztrátu je třeba nahlásit třídnímu učiteli. Po zaplacení poplatku 100,- Kč je vydán duplikát průkazu.