OCHRANA OZNAMOVATELE

Máte podezření, že v naší organizaci dochází k neetickému jednání, nebo nám chcete poslat jakoukoliv zpětnou vazbu? Využijte náš whistleblowingový kanál.