Možnost navrácení úplaty za členství v ZÚ

Účastníci zájmového vzdělávání v DDM, kteří uhradili úplatu, mají možnost žádat vrácení úplaty v poměrné výši. Navrácení úplaty bude posuzováno individuálně, ředitelem Základní školy Planá, příspěvkové organizace, na základě Vaší písemné žádosti.

Písemnou žádost můžete stáhnout ZDE: vraceni_uplaty.docx (12375), nebo vyplnit přímo v kanceláři DDM. Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2020 a to poštou, mailem či donést osobně do kanceláře DDM. Vyřešeny budou vždy v co nejbližším termínu.

V případě nevyužití možnosti vrácení úplaty, použijeme tyto peníze na chod našich zájmových útvarů a rozvoj činnosti DDM.

 

Děkujeme

DDM Planá

Harmonogram zprovoznění kroužků DDM Planá a podmínky provozu

Obecné podmínky: viz Ochrana zdraví a provoz SVČ v období do konce školního šoku 2019/2020 ke stažení zde: ochrana_zdravi_svc.pdf (1265271)

 • Vstup do budovy je umožněn POUZE účastníkům (ne rodičům).
 • Ve společných prostorech nosíme roušky.
 • O nošení roušky v průběhu kroužku rozhoduje vedoucí.
 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK BUDE MÍT S SEBOU SÁČEK NA ULOŽENÍ ROUŠKY.
 • Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost a sdělit důvod nepřítomnosti. V případě nemoci je nutné znovu podepsat čestné prohlášení.
 • V případě nedodržování podmínek bude účastníkovi zakázán vstup do DDM.
 • Dodržujeme odstup 2m (pokud není možné, máme roušku).
 • Ihned po přezutí si myjeme ruce (20 – 30s) a poté použijeme dezinfekci dle návodu.
 • Při sundání roušky, ji ihned odložíme do sáčku.
 • Pokud účastník (nebo osoba v domácnosti) spadá do rizikové skupiny, zákonný zástupce zváží přítomnost účastníka v DDM!

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO DDM (NEBO NA VENKOVNÍ STANOVIŠTĚ) PŘEDLOŽÍ KAŽDÝ ÚČASTNÍK VEDOUCÍMU PODEPSANÉ PÍSEMNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO IFNEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu) A SEZNÁMENÍ S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ke stažení zde: čestné_prohlášení.pdf (275206)

BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBUDE ÚČASTNÍK VPUŠTĚN DO BUDOVY ANI SE NEBUDE MOCT ZDRŽOVAT NA HODINĚ VENKU A BUDE ODESLÁN DOMŮ. ZA ÚČASTNÍKA V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ZODPOVÍDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

 

VSTUP BUDE POUZE S VEDOUCÍM. DĚTI VYČKAJÍ PŘED ZAHÁJENÍM KROUŽKŮ NA MÍSTĚ SRAZU V UVEDENÉM ČASE A BUDOU MEZI SEBOU DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ ODSTUPY!

 

 

Harmonogram - průběžně upravujeme

(poslední úprava 18.5.2020)

 Kroužky, které v roce 2019/2020 již neobnoví svojí činnost

 • Mladí hasiči (zdravotní důvody)
 • Kuchařík (pro nezájem)
 • Click (pro nezájem)
 • Keramika I. (zdravotní důvody)
 • Keramika II. (zdravotní důvody)
 • Keramika III. (zdravotní důvody)
 • Fotbalová přípravka (pro nezájem)
 
 

Kroužky, které v roce 2019/2020 svoji činnost obnoví

 • Dramatický kroužek (po 15:30 – 18:00)
 • Probíhá ve velké klubovně nebo na zahradě DDM v běžném čase od 18.5.2020
 • Platí obecné podmínky
 • Sraz před DDM vždy 15:25

 

 • ICT (út 15:00 – 16:00)
 • Probíhá v KVČ nebo na zahradě DDM v běžném čase od 19.5.2020
 • Platí obecné podmínky + zvýšená dezinfekce rukou
 • Sraz před DDM vždy 14:45

 

 • Šachový detektiv (st 16:00 – 18:00)
 • Probíhá ve velké klubovně v běžném čase od 20.5.2020
 • Platí všeobecné podmínky
 • Sraz před DDM vždy 15:55

 

 • Šachy (čt 15:00 – 17:00)
 • Probíhají ve velké klubovně v běžném čase od 21.5.2020
 • Platí všeobecné podmínky
 • Sraz před DDM vždy 14:45

 

 • Lezení (po 16:00 – 18:00)
 • Probíhá pouze za hezkého počasí na venkovní lezecké stěně ZŠ Planá v běžném čase od 18.5.2020
 • V případě nepříznivého počasí se automaticky ruší
 • Platí všeobecné podmínky
 • Žáci přijdou ve vhodném oblečení a obutí
 • Sraz dle dohody s vedoucím

 

 • Aerobick (pá 16:00 – 18:00)
 • Probíhá pouze za hezkého počasí na zahradě DDM v čase dle rozdělení skupin od 22.5.2020
 • V případě nepříznivého počasí se automaticky ruší
 • Platí všeobecné podmínky
 • Žáci přijdou ve vhodném oblečení a obutí
 • sraz před DDM

 

 • Tenis Z (čt 14:30 - 15:30)
 • Tenis I  (čt 16:00 - 17:00)
 • Tenis P (pa 16:00 - 17:00)
 • Probíhá pouze za hezkého počasí na kurtech v běžných časech od 18.5.2020
 • V případě nepříznivého počasí se automaticky ruší
 • Platí všeobecné podmínky
 • Žáci přijdou ve vhodném oblečení a obutí
 • Sraz na kurtech

 

 • Sportík (st – 15:00 – 17:00)
 • Probíhá pouze za hezkého počasí venku (sraz u tělocvičny jak jste zvyklí) v běžných časech od 13.5.2020
 • V případě nepříznivého počasí se automaticky ruší
 • Platí všeobecné podmínky
 • Žáci přijdou ve vhodném oblečení a obutí
 • Sraz u tělocvičny vždy 14:55

 

 • Capoeira (st a pá 18:00 – 20:00)
 • Probíhá pouze za hezkého počasí na zahradě DDM v čase dle rozdělení skupin od 13.5.2020
 • V případě nepříznivého počasí se automaticky ruší
 • Platí všeobecné podmínky
 • Žáci přijdou ve vhodném oblečení a obutí
 • sraz před DDM

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dům dětí a mládeže je přičleněn k základní škole Planá, která vznikla sloučením dvou základních škol – Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, příspěvková organizace a Základní škola Planá, Na Valech 143, okres Tachov, příspěvková organizace. V současné době má ZŠ významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.

Dům dětí a mládeže umožňuje žákům smysluplné využití odpoledního volného času v různě zaměřených kroužcích a pracuje celoročně. Nabízí také řadu akcí o vedlejších prázdninách, organizuje příměstské tábory v době hlavních prázdnin. DDM disponuje i klubovnou volného času, která se nachází v budově DDM v centru města Planá, v přízemí.

V průběhu roku se snaží DDM cíleně měnit nabídku s ohledem na požadavky využití volného času.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.