Dům dětí a mládeže je přičleněn k základní škole Planá, která vznikla sloučením dvou základních škol – Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, okres Tachov, příspěvková organizace a Základní škola Planá, Na Valech 143, okres Tachov, příspěvková organizace. V současné době má ZŠ významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.

Dům dětí a mládeže umožňuje žákům smysluplné využití odpoledního volného času v různě zaměřených kroužcích a pracuje celoročně. Nabízí také řadu akcí o vedlejších prázdninách, organizuje příměstské tábory v době hlavních prázdnin. DDM disponuje i klubovnou volného času, která se nachází v budově DDM v centru města Planá, v přízemí.

V průběhu roku se snaží DDM cíleně měnit nabídku s ohledem na požadavky využití volného času.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.