EXKURZE TEREZÍN

Dne 4.12.2023 jsme se s žáky 9.tříd zúčastnili exkurze v bývalém ghettu Terezín. Nejprve jsme absolvovali workshop v prostorách musea ghetta na téma: ,,Nacistická propaganda“, kde se žáci seznámili s propagandistickými materiály, které byly součástí této temné doby konkrétně v období 2.světové války.

Následovala prohlídka prostor a rekvizit muzea a tím žáci mohli procházet chronologicky historií a počátky funkce ghetta během 2.světové války až do úplného konce. Žáci si mohli projít prozaickou a výtvarnou tvorbu dětí, které prošly ghettem.

Prohlídka pokračovala venkovními prostory ghetta, včetně skryté synagogy, bývalých bytů v ghettu a ubytovacích prostor s rekvizitami v Magdeburských kasárnách. Od kasáren jsme pokračovali na židovský hřbitov, včetně krematoria a márnice.

Celou exkurzi jsme zakončili návštěvou Malé pevnosti. Průvodce provedl žáky Malou pevností, včetně podzemních chodeb, cel, popraviště. Žáci byli seznámeni s funkcí a režimem, který v té době tam probíhal. Unaveni a plni nových informací, dojmů jsme se vydali na cestu zpět.