PŘIHLÁŠKA DO ŠD

Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/21 proběhne ve dnech 27. 8. – 31. 8. 2020 v budově na náměstí (družina nad jídelnou) v době od 8:30 do 12:30 hodin.

V úterý 1. 9. 2020 od 8:00 do 10:00 hodin na Valech ve družině v přízemí školy.

                                                                                                                                        Bc. Libuše Zichová, vedoucí vychovatelka

Přihlášku vyplňte dle vzoru (pouze červený text). Zašlete na e-mail: libuse.zichova@zs-plana.cz; Je nutné přijít přihlášku podepsat v termínech konání zápisu.

Přihlášku je možno přijít vyplnit v termínech konání zápisu.

V termínech zápisu je možné vracet čipy na vyzvedávání žáků, kteří již nebudou ŠD navštěvovat.

 

Poplatek za ŠD (350,- za 1. pololetí) je možné uhradit:

  1. osobně při zápisu nebo do 15.9.

  2. na účet školy: 599 8455 369 / 0800  Do zprávy pro příjemce uveďte (ŠD, jméno žáka, třídu)  Např.: ŠD, Jan Novák, 1.A

ZŠ náměstí – náměstí Svobody 59, 348 15 Planá

ZŠ Valy – Na Valech 143, 348 15 Planá