CENÍK OBĚDŮ

Školní jídelna při ZŠ Planá je od 1.5.2013 plátcem DPH:

Ceny obědů od 1.9.2022 jsou následovné:

Žáci 7 -10 let                                                   31,- Kč

Žáci 11 – 14 let                                              33,- Kč

Žáci starší 15 let                                            34,-  Kč

Zaměstnanci  cena včetně DPH 21%         34,- Kč

Cizí strávníci cena včetně DPH 15%           80,- Kč

Strávníci jsou zařazeni ve výše uvedených věkových skupinách.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Školní rok je v termínu od 1. 9. do 31. 8. každého postupného roku.

Žádám všechny strávníky, kteří platí stravné inkasem, aby zkontrolovali, popřípadě upravili výši limitu na stravu.

Přihlášky a odhlášky obědů: den předem do 14.00 hodin, ráno do 8. 00 hodin, nebo on-line.
Po dobu nemoci se obědy musí odhlašovat!

Telefon: 374 630 428, 774 414 385

vedoucí školní jídelny: M. Skřičková