Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - ZŠ Planá".

UKONČENO