VÝZVA 57

V rámci vyhlášené výzvy č. 57 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK realizovala naše škola projekt „Technické dovednosti“, reg.č.CZ.1.07/1.1.00/57.0869.
 
Zvolenými šablonami klíčových aktivit byly : šablona č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a šablona č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.