Exkurze 5.C do ZOO v Plzni

Dne 11. 4. 2024 se žáci třídy 5.C vydali společně s paní učitelkou Mgr. Monikou Žežulkovou a paní asistentkou na vzdělávací exkurzi do plzeňské ZOO. Cílem této exkurze bylo seznámení se se životem primátů, kteří se zde nacházejí. Žáci pozorovali jejich chování, kromě základních informací či nejrůznějších zajímavostí byli lektorem upozorněni to, že jsou to ohrožení jedinci a na nutnost jejich ochrany před vyhynutím.  Za 90 minut se dozvěděli mnoho nového a jako bonus mohli vidět i nově narozené šimpanzí mládě. Po tomto vzdělávacím programu shlédli komentovanou ukázku Vládci nebes, která je seznámila s historií sokolnictví a vysvětlila význam dravců v přírodě. V závěru představení si žáci vyzkoušeli, jaké to je, když jim na ruku usedne Výr africký. Celá exkurze splnila svůj vzdělávací cíl a dětem se moc líbila.

 

Mgr. Monika Žežulková a třída 5. C