Školní knihovna

Výpůjční doba ve školní knihovně:

 
1. stupeň - budova Na Valech - středa o velké přestávce
 
2. stupeň - budova na náměstí Svobody - čtvrtek o velké přestávce
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.