NOVINKY V DDM

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KROUŽKŮM

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ROK 2021/2022

INFORMACE PO COVID-19

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády, podle 3. stupně protiepidemického systému PES, může ve středisku volného času probíhat distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve skupině. Tento stupeň platí od 7. 12. 2020.

Vzhledem k situaci, kdy dochází na tomto místě ke střetu žáků různých tříd ve skupině, se DDM s vedením školy rozhodlo o uzavření střediska volného času do konce kalendářního roku 2020.

Co se týká kroužků:

  • Od 4. ledna 2021 je možné navštěvovat tyto kroužky:

 Badminton, Kuchařík, ICT, Sportík, Tanečky, Click, Dramatický kroužek, Mladí hasiči, Capoiera a Lezecký kroužek.

U těchto kroužků je nutné potvrdit nejpozději do 18. 12. 2020, zda Váš syn/Vaše dcera budou daný kroužek navštěvovat. Pro malý zájem účastníků se kroužek ruší a přesouvá se na začátek 2. pol. školního roku tj. od 1. 2. 2021

  • U ostatních kroužků tj. Tenis začátečníci, Tenis I., Tenis pokročilí, Keramika I., II., III., Fotbalová přípravka, Šachový detektiv, Aerobik se po domluvě s vedoucími kroužků začíná od 2. pololetí školního roku 2020/2021, tj. 1. 2. 2021.

Prosím ty, kteří jsou přihlášeni na kroužky z bodu č. 1., aby stáhli a vyplnili tento dokument – STÁHNOUT

NABÍDKA KROUŽKŮ 2020/2021

!!!Důležité!!!

Přihlašovat se můžete od 2.9.2020      

Informační schůzka = setkání zákonných zástupců žáka a vedoucího kroužku, kde budete seznámeni o průběhu kroužku. Bude upřesněno také místo konání kroužku, hodina a čas.

PŘÍTOMNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POVINNÁ!!!

Poplatek za kroužek je celoroční. Poplatek můžete uhradit buď hotově v kanceláři DDM

(PO-PÁ- 8:00 h. – 16:00 h.) nebo bankovním převodem. (info na přihlášce)

Přihlášky do zájmových kroužků získáte v kanceláři DDM nebo na webových stránkách školy  www.zs-plana.cz.

Pokud by měl žák zájem navštěvovat více kroužků, je třeba vyplnit přihlášku na každý kroužek zvlášť. Nezapomeňte, že počet míst v jednotlivých kroužcích je omezen!!!

Přednost mají žáci, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku i s platbou!

Informace o kroužcích a akcích DDM získáte v kanceláři DDM, na školních

stránkách www.zs-plana.cz nebo tel. : 774 410 813,

Facebook : DDM Planá

Kde nás najdete ?   Náměstí Svobody 51, Planá     

Tenis začátečníci

MŠ + 1. a 2. třída

Infoschůzka : 17.9. 2020 od 14:00 hod. na kurtech

Bude probíhat : čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. v tělocvičně ZŠ Planá náměstí Svobody + kurty

Vedoucí : Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 400 Kč

 

Tenis I.

1.– 5. třída

Infoschůzka :  17.9.2020 od 15:30 hod. na kurtech

Bude probíhat : čtvrtek 15:30 – 17:00 hod. v hale ZŠ Valy + kurty

Vedoucí : Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 400 Kč

 

Tenis pokročilí

6. – 9. třída

Infoschůzka : 18.9.2020 od 15:30 hod. na kurtech

Bude probíhat : pátek 15:30 – 17:00 hod. v hale ZŠ Valy +  kurty

Vedoucí : Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 400 Kč

Dramatický kroužek

Pro hravé, tvořivé děti. Hraní divadla, improvizace, nacvičování scének. 

2. stupeň ZŠ

Infoschůzka : pondělí 7.9.2020 od 15:30 hod. ve výtvarné klubovně DDM

Bude probíhat : pondělí 15:30 – 18 hod.  ve výtvarné klubovně + aula

Vedoucí : Pajerová Michaela

Poplatek: 300 Kč

Click!

Vyrábění dle zábavného pořadu ,, Mám nápad“ na ČT 😀

1.– 9. třída

Infoschůzka: 8.10.2020  v klubovně DDM

Bude probíhat: čtvrtek 15:00 – 16:30 hod. ve výtvarné klubovně

Vedoucí: Jana Mocková

Poplatek: 500 Kč

 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

1.- 4. třída
Infoschůzka: 14.9.2020 od 15 hod. na tartanu
Bude probíhat: pondělí 15:00 – 17:00 tartan
Zimní období: pondělí 16:00 – 18:00 tělocvična ZŠ náměstí Svobody
Vedoucí: Štefan Kapolka

Poplatek: 300 Kč

Capoiera

Brazilské bojové umění, od 5 let

Infoschůzka: 7.10.2020 od 18 hod. v tělocvičně v ZŠ náměstí Svobody

Sraz u bočního vchodu ,, z parku“

Bude probíhat: středa 18:00 – 20:00 hod.

                           pátek 18:00 – 20:00 hod.

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Pavel Jarušek

Poplatek: 600 Kč

 

Sportík

1.- 9. třída

Infoschůzka: 7.10.2020 od 15 hod. v tělocvičně ZŠ náměstí

Bude probíhat: středa 15:00 – 16:30 hod. v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Jana Mocková

Poplatek : 300 Kč

 

Kuchařík

3.- 9. třída

Infoschůzka: 6.10.2020 od 15 hod. kuchyňka na Velech

Bude probíhat: úterý od 15:00 – 17:00 hod. v kuchyňce ZŠ Valy

Vedoucí : Daniela Tučková

Poplatek: 700 Kč

Ict

Výuka na mini notebooku, procvičování formou her, na PC a práce s internetem, hry s malým robotem.

2.- 9. třída

Infoschůzka: 1.10.2020 od 15 hod. v DDM

Bude probíhat: úterý 15:00 – 16:00 hod. v DDM

Vedoucí: Zuzana Mocková

Poplatek: 200 Kč

 

Šachy

5. – 9. třída

Infoschůzka: 6.10.2020 od 15 hod. v DDM

Bude probíhat: úterý 15:00 – 17:00 hod. ve výtvarné klubovně DDM

Vedoucí: Václav Hrbáček

Poplatek: 300 Kč

 

Šachový detektiv

Úvod šachového detektiva do hry Králů. Rozvoj logického myšlení, ukázněnosti a trpělivosti při hře.

1.- 4. třída

Infoschůzka: 14.9.2020 od 15:30 hod. v klubovně DDM

Bude probíhat: středa 15:30 – 17:30 hod. v klubovně DDM

Vedoucí: Štefan Kapolka

Poplatek: 300 Kč

Keramika I.

modelování, glazování, dekorování

1. – 9. třída

Infoschůzka: 5.10.2020 od 15 hod. v keramické dílně DDM

Bude probíhat: pondělí 15:00 – 16:30 hod. v keramické dílně DDM

Vedoucí: Miroslava Beranová

Poplatek: 600 Kč

 

Keramika II.

modelování, glazování, dekorování

1. – 9. třída

Infoschůzka: 6.10.2020 v keramické dílně DDM

Bude probíhat: úterý 15:00 – 16:30 hod. v keramické dílně DDM

Vedoucí: Miroslava Beranová

Poplatek: 600 Kč

 

Keramika III.

modelování, glazování, dekorování

1. – 9. třída

Infoschůzka: 8.10.2020 v keramické dílně DDM

Bude probíhat: čtvrtek 15:00 – 16:30 hod. v keramické dílně DDM

Vedoucí: Miroslava Beranová

Poplatek: 600 Kč

MLADÍ HASIČI

Příjem po konzultaci s p. Kolářovou!

   1.– 9. třída

Bude probíhat: čtvrtek 15:30 – 19:00 hod. na Městském stadionu

+ tělocvična na Valech

Vedoucí : Hana Kolářová

Poplatek : 300 Kč

 

Aerobick I.

Kondiční cvičení při hudbě.

Přednost mají žáci, kteří navštěvovali kroužek loňský rok.

Infoschůzka: 30.9.2020 od 15. hod v DDM

Bude probíhat: středa 16:00 – 17:00 hod. v aule v ŽŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Kateřina Masnerová

Poplatek: 300 Kč

 

Lezecký kroužek

Infoschůzka: 14.9.2020 od 16 hod. lezecká stěna ZŠ náměstí Svobody

Bude probíhat: pondělí 16:00 – 18:00 hod. lezecká stěna ZŠ náměstí Planá, lezecká stěna v ulici Fučíkova

Vedoucí: Jan Novotný, Mgr. Martin Vrška

Poplatek: 400 Kč

NOVÉ KROUŽKY

Badminton

1. – 9. třída

Výuka základních úderů, seznámení s pravidly, zvýšení fyzické zdatnosti

Infoschůzka: 3.10.2020 od 15:00 hod. v tělocvičně na ZŠ náměstí Svobody

Bude probíhat: čtvrtek 15:00 – 16:30 hod. v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Zuzana Mocková

Poplatek: 300 Kč

 

 

Čtenářský kroužek

1.stupeň

Porozumění čteného textu, dobré formulování v mluvě, zlepšení soustředění

Infoschůzka: 5.10.2020 od 15 hod. v DDM

Bude probíhat: pondělí 15:00 – 16:00 hod. v DDM

Vedoucí: Zuzana Mocková

Poplatek: 200 Kč

Tanečky

1. – 9. třída

Rozvíjení smyslu pro rytmus, nacvičování choreografie, pohybová aktivita

Infoschůzka: 1.10.2020 od 15 hod. v DDM

Bude probíhat: úterý 15:00 – 17:00 hod. v aule ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Jana Mocková

Poplatek: 300 Kč

 

 

Dramatický kroužek

1.stupeň

Pro hravé, tvořivé děti. Hraní divadla, improvizace, nacvičování scének.

Infoschůzka: 28.9.2020 od 14 hod. ve výtvarné klubovně DDM

Bude probíhat: pondělí 14:00 – 15:00 hod. ve výtvarné klubovně DDM

Vedoucí: Michaela Pajerová

Poplatek: 300 Kč

 

Klubovna volného času

Otevřena od 14.9. 2020 vždy PO – PÁ od 13:30 – 14:30 hod.