Možnost navrácení poplatku za školní družinu

Žáci, kteří se přihlásili k zájmovému vzdělávání do školní družiny v tomto pololetí, mají možnost žádat vrácení poplatku v poměrné výši. Navrácení poplatku bude posuzováno individuálně ředitelem Základní školy Planá, příspěvková organizace, na základě Vámi vyplněné žádosti.

Formulář písemné žádosti k vyplnění je k dispozici v kanceláři školy na náměstí nebo ve školní družině.

Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2020, a to osobně v kanceláři školy nebo školní družině, nebo poštou na adresu školy. Vyřešeny budou v co nejkratším možném termínu.

V případě nevyužití možnosti vrácení poplatku budou tyto finance využity ve prospěch dětí na vybavení jednotlivých oddělení školní družiny a na rozvoj činnosti školní družiny.

Děkujeme za pochopení. Školní družina.

Formulář ke stažení

 

Školní družina spolupracuje s městskou knihovnou

V letošním školním roce navázala školní družina úzkou spolupráci s knihovnou, konkrétně s oddělením dětské literatury a její vedoucí paní Ivanou Vasukovou. Tato spolupráce vznikla na základě velmi užitečné myšlenky paní Vasukové, která správně usoudila, že ve školní družině je mnohem více časového prostoru pro návštěvy knihovny, než je tomu v rámci běžného vyučování.

Tohoto popudu jsme se ujali a naplánovali jsme pravidelné návštěvy knihovny pro všechny děti, které do školní družiny docházejí. Tyto aktivity se uskutečňují vždy v úterý od 14 do 15 hodin. V knihovně v oddělení dětské literatury se střídáme po odděleních, vždy 1. úterý v měsíci oddělení Dráčků, 2. úterý oddělení Žabáků a 3. úterý oddělení Broučků. Ani 4. oddělení Tygříků není ošizeno o tuto bohulibou aktivitu, přítomné děti, které ve družině zůstávají déle, se vřazují do zbylých oddělení, takže se účastní s nimi. Celkem navštěvuje během jednoho měsíce knihovnu tedy přibližně 65 dětí. Paní Ivana Vasuková si pro děti vždy pečlivě připraví program. Již na prvních návštěvách velmi poutavě předčítala dětem z knih, které souvisí s názvy jejich oddělení. Při dalších návštěvách se vždy věnovala aktuálním tématům a událostem, v jejichž souvislosti vyhledává materiály, vyprávění a zajímavosti v literatuře a nabízí je dětem. Má pro nás vždy připravené také soutěže a hádanky, za které děti dostanou malou sladkou odměnu. Děti mimo to mají možnost si v rámci návštěvy půjčit knihy, které si zde mohou číst či prohlížet a vytvářet si tak přehled o tom, co by je zajímalo a co si mohou při soukromých návštěvách knihovny vypůjčit i domů, pokud jsou do knihovny zapsáni.

Doufám, že tato spolupráce bude mít dlouhodobé trvání a stane se součástí plánování tradičních činností pro školní družinu. Také doufám, že tímto přivedeme co nejvíce dětí k oblibě knih a lásce ke knihám a literatuře, která v dnešní době počítačů bohužel velmi upadá.

Bc. Libuše Zichová, vedoucí vychovatelka.

Školní družina ve školním roce 2016 – 17

Vážení rodiče.

Jestliže máte zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2016 – 2017, přijďte své děti zapsat ve dnech od 26. 8. 2016 do 31. 8. 2016 v budově na náměstí v oddělení Dráčků (v přístavbě nad jídelnou) nebo 1. 9. 2016 v oddělení ranní družiny v přízemí budovy na Valech.

Na webových stránkách školy (školní družina) najdete přihlášku do školní družiny. Můžete si ji vytisknout a předvyplněnou přinést k zápisu nebo ji obdržíte a můžete vyplnit přímo při zápisu.

31. 8. 2016 se také bude konat úvodní schůzka pro rodiče přihlášených žáků, doporučuji účast na této schůzce všem rodičům ve vlastním zájmu. Časy přihlašování dětí i čas schůzky budou upřesněny od 25. 8. 2016, informace o těchto časech získáte na nástěnce ŠD u oddělení Dráčků nebo telefonicky na číslech 777 983 630 nebo 374 630 425.

Těšíme se na vás v příštím školním roce.

Bc. Libuše Zichová, vedoucí vychovatelka ŠD.

Přihláška do školní družiny platná.docx (15,8 kB)

Školní družina

Školní družina ve školním roce 2015 – 2016
 
Dne 1. 9. 2015 byl opět zahájen provoz školní družiny při ZŠ v Plané. Družina je k dispozici každý den ráno od 6.30 do 7.45 hodin v budově školy na Valech, poté jsou děti převedeny do tříd, a odpoledne od 11.45 do 16.00 hodin v budově na náměstí.
 
Družina má 4 oddělení:
 
1. oddělení Dráčků vede p. vychovatelka Libuše Zichová, 2. oddělení Žabáků je v kompetenci p. vychovatelky Libuše Vaněčkové. Tato 2 oddělení jsou umístěna v přístavbě ZŠ na náměstí v patře nad jídelnou.
 
3. oddělení Tygříků má na starost p. vychovatelka Lucie Mikačová, toto oddělení je umístěno v přízemí hlavní budovy ZŠ na náměstí, zde jsou především děti dojíždějící do okolních obcí a děti s kratším pobytem.
 
O 4. oddělení Broučků se stará p. vychovatelka Marie Braucci. Oddělení se nachází v suterénu přístavby ZŠ na náměstí pod jídelnou.
 
3. oddělení funguje denně pouze do 14 hodin, poté jsou děti převedeny do 1. nebo 2. oddělení, od 15 hodin jsou v provozu z důvodu nižšího počtu dětí pouze dvě oddělení – 1. a 4.
Seznam rozmístění dětí do oddělení je vyvěšen na nástěnce na chodbě u oddělení Dráčků a Žabáků a také na vstupních dveřích každého oddělení.
 
Za pobyt dětí v ŠD byl vybrán poplatek 350,- Kč za pololetí za každé zapsané dítě. Tyto peníze budou investovány na nákup hraček a materiálu pro činnosti ve družině nebo vybavení oddělení, kterým se snažíme zlepšovat podmínky pobytu dětí u nás.
 
Pobyt dětí v ŠD probíhá podle předem stanoveného režimu dne, který je k nahlédnutí na nástěnkách jednotlivých družin. Po převodu dětí na náměstí do odpoledních oddělení jdeme na oběd, odpočíváme, zabýváme se různými zájmovými a rekreačními činnostmi, od 14 do 15 hodin chodíme ven (není proto vhodné děti v této době vyzvedávat ze školní družiny), po zbytek dne si hrajeme a trávíme volný čas podle přání dětí. Naším hlavním cílem je, aby v naší školní družině byly děti spokojeny tak, jako v předešlých letech.
 
Všechny děti již obdržely notýsky, tzv. Průkaz školní družiny, ve kterém rodiče najdou průběžně všechny důležité informace. Pro doplnění chybějících informací je možno přijít přímo za vychovatelkami do jednotlivých oddělení nebo zavolat do družiny na telefonní čísla 374 630 425 (pevná linka v oddělení Dráčků), 777 983 630 (mobilní telefon pro 1. – 3. oddělení) a 608313298 (oddělení Broučků). Telefony jsou k dispozici vždy od 11.45 do 16 hodin.
Vedoucí vychovatelka Libuše Zichová.
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.