Základní škola Planá, příspěvková organizace

vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012.

 

Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.

 

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Přátelská škola v budově na náměstí Svobody a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Barevná škola v budově Na Valech. Pro další školní rok se předpokládá úprava a sloučení školních vzdělávacích programů. Bude využito všech dosavadních zkušeností z výuky k tvorbě nového společného vzdělávacího programu tak, aby byla zajištěna kvalitní výuka s možností využití odborných učeben, dílen, školní zahrady i ostatních prostor školy. Součástí poskytovaných služeb je poskytování poradenství prostřednictvím školního psychologa.

 

K základní škole je přičleněn Dům dětí a mládeže, který umožňuje žákům smysluplné využití odpoledního volného času v různě zaměřených kroužcích. Nabízí také řadu akcí o vedlejších prázdninách, organizuje příměstské tábory v době hlavních prázdnin.

 

Základní škola poskytuje stravování v jídelně umístěné v budově školy na náměstí Svobody.

 

             

náměstí Svobody                                                                             Na Valech

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.