Školní jídelna

Výdejní doba školní jídelny:
od 11:00 hod. do 11:45 hod. - cizí strávníci
od 11:45 hod. do 14:00 hod. - žáci a zaměstnanci školy
 

 

 

Telefon do školní jídelny:
+420 374 630 428
+420 774 414 385

 

Změna jídelníčku vyhrazena!

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.