AKTUÁLNÍ INFORMACE

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ZÁŘÍ 2022

Ve středu 21. září 2022 se konají třídní schůzky.

Pro 2.-5. ročník od 16 hodin v budově Na Valech a pro II. stupeň od 17 hodin v budově na náměstí Svobody.

Všichni rodiče jsou zváni.

Mgr. Luboš Beran

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE LISTOPAD 2021

Ve středu 24. listopadu 2021 se konají třídní schůzky za 1. čtvrtletí šk. roku 2021/2022.

Pro I. stupeň od 16 hodin v budově Na Valech a pro II. stupeň od 17 hodin v budově na náměstí Svobody.

Všichni rodiče jsou zváni.

Mgr. Luboš Beran

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE ZÁŘÍ 2021

Třídní schůzky pro rodiče 

 Ve středu 22. září 2021 se konají úvodní třídní schůzky. 

Pro I. stupeň od 16 hodin v budově Na Valech a pro II. stupeň od 17 hodin v budově na náměstí Svobody. 

Všichni rodiče jsou zváni.  

 

Mgr. Luboš Beran

Informace pro všechny rodiče, žáky i zaměstnance školy k začátku školního roku 2021/2022

Na začátku školního roku 2021/2022 se na školách pokračuje s některými hygienickými a bezpečnostními opatřeními.  

Nástup žáků do škol je podmíněn testováním antigenními testy ve dnech 1. září 2021 (žáci 1. ročníku 2. září 2021), 6. září 2021 a 9. září 2021. Je-li některý žák již očkován první, příp. druhou vakcínou, je třeba tuto skutečnost doložit škole.

Ve všech společných prostorech školy je povinností nosit ochranu dýchacích cest
 (respirátory).


1. září 2021 bude výuka všech žáků školy 2 vyučovací hodiny (od 8:05 do 9:45). Výjimkou budou žáci 1. ročníku, jejichž přítomnost ve škole bude pouze 1 vyučovací hodinu (8:05 – 8:50). Současně žádáme o doprovod žáků 1. ročníku pouze zákonné zástupce z důvodu doporučení omezeného počtu osob ve vnitřních prostorech školy.   

Ostatní informaceZDE KE STAŽENÍ