EXKURZE 5.C DO TECHMÁNIE V PLZNI

Dne 23. 11. 2023  se žáci třídy 5. C vydali společně s paní učitelkou Mgr. Monikou Žežulkovou a paní asistentkou na vzdělávací exkurzi do plzeňské Techmánie. Cílem této exkurze bylo ověření si získaných vědomostí z oblasti Vesmíru v interaktivním prostředí.  Své znalosti také uplatnili při komentované projekci oblohy v místním Planetáriu. Ve druhé projekci „Za Sluncem a ještě dál“  se seznámili s novými informacemi o Slunci, sluneční soustavě a galaxiích, které se nacházejí daleko za naší galaxií v hloubi Vesmíru. Kromě vesmírných interaktivních expozic, žáci navštívili různá stanoviště, které jim hravou formou přiblížily různé fyzikální jevy. I přesto, že zde pobyli několik hodin, tak by zde mohli zkoumáním strávit mnohokrát delší čas. Celá exkurze se žákům líbila a po té, co sdělili své zážitky doma, tak se chtějí se svými rodiči do Techmánie ještě znovu vrátit.

Mgr. Monika Žežulková a třída 5. C