ŠABLONY PRO ZŠ PLANÁ III.

V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ byly v projektu Šablony 3 pro ZŠ Planá, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021394  v průběhu období od září 2021 do června 2023 realizovány tyto šablony:

  • školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • tandemová výuka v ZŠ
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektový den ve výuce