VÁNOČNÍ TVOŘENÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tak jako vloni, i v letošním školním roce jsme se rozhodli udělat někomu v období Vánoc radost. Vloni jsme se se školní družinou zapojili do charitativní akce pro děti v motolské nemocnici (vyrobili jsme vánoční dekorace na výzdobu pro malé pacienty).

Letos jsme se rozhodli potěšit seniory z našeho města, kteří obývají domy s pečovatelskou službou a na Vánoce bývají někdy sami.

Naše děti z družiny pro ně vytvořily krásná přáníčka. Zapojila se většina dětí, někteří dokonce vyrobili přáníček více. Děti s pomocí vychovatelek vyráběli svá přání k Vánocům s myšlenkou na to, aby babičky a dědečkové nebyli v tomto období smutní a věděli, že na ně také někdo myslí.

Fotografie k této akci najdete v galerii ŠD.

Společně s dětmi ze školní družiny přejeme všem kouzelné a klidné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2024.

                                                                                            Vychovatelky ze ŠD.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zápis do školní družiny proběhne ve dnech 30. 8.– 1. 9. 2023 od 8.30 do 13.00 hodin v oddělení Tygříků v přístavbě školy na náměstí a nejpozději 4. 9. 2023 od 8.00 do 10.00 hodin v oddělení Žabáků Na Valech. V těchto dnech na stejných místech bude také možno vracet čipy žáků, kteří docházku ukončili a nebudou dále do ŠD docházet.

Přihlášku je možné předem vytisknout (webové stránky školy), vyplnit a přinést do školní družiny.

Poplatek za školní družinu činí 600,- Kč za pololetí a hradí se na účet školy č. 5998455369/0800 (Česká spořitelna) do 15. 9. Do kolonky pro příjemce je nutné uvést: ŠD, jméno žáka, třída!

Školní družina zahajuje svůj běžný provoz 5. 9. 2023 včetně ranního bloku.

Rozdělení žáků do oddělení sledujte ve vitríně školy na Valech. Bude zde umístěno nejpozději 5. 9. ráno.

Žáci 3. a vyšších ročníků přecházejí do ŠD samostatně bez dozoru, předtím jsou důkladně poučeni o bezpečnosti a pravidlech při přechodu mezi budovami škol. Zákonní zástupci těchto žáků jsou prokazatelně seznámeni s touto skutečností a souhlas s tímto údajem vnitřního řádu stvrzují vlastnoručním podpisem na přihlášce do ŠD.

Další informace ochotně podáme od 30. 8. od 8.30 do 14.00 hodin na telefonech: 777 983 630, 778 058 341 nebo 374 630 425.

Těšíme se na spolupráci a přejeme úspěšný a klidný školní rok.

Organizace chodu družiny najdete na stránkách školy.

Vedoucí vychovatelka Žaneta Otavová

NÁVŠTĚVA KOUZELNÍKA V ŠD

V úterý 22. 11. 2022 navštívil školní družinu kouzelník RENO.

Jeho kouzla a triky nám braly dech. Do tajů svého řemesla vtáhl naše děti i paní vychovatelky.

Ukázal nám například zmizení balónku ve vlastních ústech, kouzla s kartami, mizení nápoje, který se ztratil v hlavě našeho kamaráda, ale vše doplnil vtipným tanečkem a povídáním. Nejvíce se nám však líbilo vyčarování živého králíčka z plyšáka.

Vystoupení pana kouzelníka se nám moc líbilo a ocenili jsme ho bouřlivým potleskem.

Fotografie naleznete v galerii.

Zapojení školní družiny do kreativní charitativní akce pro Motol 2022

Začátkem listopadu se všechny přítomné děti zapojily do výroby vánočních dekorací pro nemocné kamarády z Motola.

Každé oddělení si vybralo jiný námět vánoční výzdoby – stromečky zdobené bavlnkami a dalšími dekoračními doplňky, okenní výzdoba s hlavou Santa Klause, dekorační ozdoby na vánoční stromek, řetěz ze zdobených perníčků z kartonu a 3 D Santa Klaus z papíru.

Všechny tyto výrobky byly zaslány na adresu motolské nemocnice, aby byly použity na vánoční výzdobu jednotlivých oddělení, kde tráví svůj pobyt v průběhu Vánoc těžce nemocné děti, které bohužel ani na Vánoce nemohou být s vlastními rodinami doma.

Děkujeme všem dětem z družiny, které se zapojily, a doufáme, že naše výrobky nemocné děti alespoň trochu potěší a rozveselí v jejich těžké životní situaci.

Fotografie k této akci najdete ve fotogalerii.

Na závěr přidáváme reakci nemocnice v Motole:

 

Dobrý den,

jste úžasní, vyrobili jste nádherné ozdoby a dekorace. Všechny moc zdravíme a ozdoby v Motole vyvěsíme, aby měly děti v nemocnici příjemnější svátky.

Děkujeme!

 

S přátelským pozdravem

Irena Vohlídková

PŘIVÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ŠD

Dne 20. 9.2022 se ve školní družině konalo zábavné odpoledne „Přivítání školního roku“.

Akce proběhla za účelem přivítání prvňáčků a seznámení dětí z oddělení Tygříků, Broučků,

Dráčků a Žabáků.

Při této příležitosti se děti zúčastnily her a za každou aktivitu byly odměněny.

Na závěr si děti zahrály vybíjenou s velkými gymnastickými míči.

Odpoledne se vydařilo, dětem se hry líbily a my se těšíme na další společné setkání.

Vychovatelky ŠD

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 1.9.2022

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zápis do školní družiny proběhne ve dnech 29. – 31. 8. 2022 od 8.30 do 14.00 hodin v oddělení Tygříků v přístavbě školy na Náměstí a nejpozději 1. 9. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin v oddělení Žabáků na Valech. V těchto dnech na stejných místech bude také možno vracet čipy žáků, kteří docházku ukončili a nebudou dále do ŠD docházet.

Školní družina zahajuje svůj běžný provoz 2. 9. 2022 včetně ranního bloku.

Rozdělení žáků do oddělení sledujte ve vitríně školy na Valech. Bude zde umístěno nejpozději 2. 9. ráno.

Další informace ochotně podáme od 29. 8. od 8.30 do 14.00 hodin na telefonech: 777 983 630, 778 058 341 nebo 374 630 425.

ORGANIZACE CHODU DRUŽINY

Náměstí: vyzvedává se pouze na čipy nebo děti odcházejí samostatně dle časů, uvedených v přihlášce. Do 12.45 jsou děti na obědě, tudíž je nelze vyzvednout. Od 12.45 do 14.00 jsou zpravidla v oddělení, v tomto čase je možné děti vyzvednout neomezeně. Od 14 do 15 hodin probíhají vzdělávací aktivity podle školního vzdělávacího programu ŠD, který se může konat mimo areál ŠD, a proto děti nelze vyzvednout. Od 15 do 16 hodin se děti vyzvedávají neomezeně.

Vyzvednutí dětí probíhá u vchodu ze dvora (vchod do jídelny), kde je umístěno čipové zařízení.

Valy: vyzvedává se rovněž na čipy nebo děti odcházejí samostatně dle časů, uvedených v přihlášce. Do 12.45 je možné děti vyzvednout, ale děti nejsou naobědvané, s tím je třeba počítat. Od 12.45 do cca 14.00 hod. jsou děti na obědě, v tuto dobu je nelze vyzvednout. Výjimečně lze upravit podmínky pro jednotlivé žáky po domluvě s vychovatelkou! Od 14 do 15 hodin je plánovaný pobyt venku, dle místa pobytu je možné žáky vyzvednout (zahrada, dvůr školy na Valech ano) či nikoli (pobyt mimo areál školy). Od 15 do 16 hodin se děti vyzvedávají neomezeně.

Vyzvednutí dětí probíhá u levého bočního vchodu, kde je umístěno čipové zařízení.

 

Je Vaší povinností čipy používat, v případě ztráty je možné kdykoli v oddělení Tygříků na Náměstí dokoupit nový čip či přiobjednat další potřebné čipy.

Pokud výjimečně nastane situace, že potřebujete dítě samostatně uvolnit ze ŠD, je třeba vyplnit formulář Žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny (ke stažení na stránkách školy), který dítě předá vychovatelce ihned po příchodu do oddělení. Jiné uvolňování není možné!

Pokud výjimečně čip zapomenete nebo z nějakého důvodu nemáte, na Náměstí volejte na čísla jednotlivých oddělení, uvedená na stránkách školy, a domluvte s vychovatelkou odchod Vašeho dítěte. Na Valech je možné zazvonit u hlavního vchodu do budovy na zvonek „Družina“ a domluvit s vychovatelkou předání dítěte.

Ráno děti přicházejí všechny do ranních bloků do budovy na Valech hlavním vchodem. Po zazvonění na zvonek „Družina“ jsou dveře dálkově uvolněny a dítě může vstoupit do budovy.

Další informace: děti musí mít do družiny přezůvky, je možné je přenášet ze školy nebo pořídit další, které se uloží v šatně oddělení, které dítě navštěvuje. Prosím, dbejte na to, aby děti byly přiměřeně oblečeny pro zájmové vzdělávání (pobyty venku, sporty apod.). Všechny věci i obuv je třeba podepsat z důvodu možné záměny (společná šatna pro větší počet dětí).

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte nám zavolat na čísla uvedená na stránkách školy, rádi Vám je zodpovíme. Osobní kontakty je nutné domluvit také telefonicky.

V nejbližší době děti dostanou notýsky ŠD, kde Vám budeme také poskytovat informace o ŠD a Vy rovněž můžete psát své dotazy, nápady, připomínky atd.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný a klidný školní rok.

Vedoucí vychovatelka Žaneta Otavová