VÝZVA 56

V rámci vyhlášené výzvy č. 56 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK realizovala naše škola projekt “Cestování s knihou”, reg.č.CZ.1.07/1.1.00/56.2486

Zvolenými šablonami klíčových aktivit byly : šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti; šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele a šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.