EXKURZE SEDMÝCH TŘÍD DO PRAHY

Dne 25.5.2022 jsme s žáky 7.ročníku uskutečnili exkurzi do hlavního města Praha.

Exkurzi jsme zahájili prohlídkou katedrály sv. Víta, kde žáci byli seznámeni s historií stavby katedrály a jednotlivými stavebními prvky patřičných stavebních slohů. Zároveň získali informace o korunovačních klenotech, které jsou v katedrále pod sedmi zámky skryté zrakům veřejnosti.

Další prohlídkou byl známý Vladislavský sál, který je součástí Pražského hradu, sloužil jako reprezentační místnost králů a stal se součástí druhé pražské defenestrace.

Žáci se také mohli seznámit s tím, jak probíhaly procesy schvalování zákonů ve staré sněmovně, nacházející se vedle Vladislavského sálu.

V bazilice sv. Jiří žáci viděli známou tumbu, místo s ostatky sv. Ludmily.

Návštěvou Zlaté uličky, se mohli seznámit s tamním středověkým životem určité skupiny obyvatel.

Údiv vyvolaly nástroje a jednotlivé procesy útrpného práva v historické věznici Daliborka.

Dále naše kroky směřovaly přes Nerudovu ulici, kde známý spisovatel strávil část svého života, na Karlův most, kde žáci vyhledávali a pojmenovávali jednotlivé patrony, kteří jsou nedílnou součástí pověstí a historie.

Pokroky v technice a meteorologii žáci objevili na nádvoří Klementina.

Cesta poté pokračovala kolem Betlémské kaple, kde kdysi kázal známý mistr Jan Hus.

Před 14.hodinou jsme dorazili na Staroměstské náměstí k Orloji. Všem se líbila známá podívaná na apoštoly při odbíjení hodin na Orloji. Vyslechli si řadu historických informací, včetně legend o Orloji.

Na Staroměstském náměstí nalezli žáci celou řadu známých historických památek, např. symboly hvězd na chodníku upomínající událost Staroměstské exekuce – popravu 27 českých pánů, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstskou radnici, památník Jana Husa a v neposlední řadě známý poledník.

Poblíž Staroměstského náměstí žáci navštívili Týnský palác, poznali jeho historii, která se s ním pojí a legendu jeho malého zvonu.

Poslední naše kroky směřovaly přes Václavské náměstí směrem soše sv. Václava a k Národnímu muzeu.

Odměnou pro žáky na závěr našeho putování po královské cestě byla návštěva oblíbeného rychlého občerstvení MC’Donalds a KFC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.