Zaměstnanci

Mgr. Luboš Beran, ŘŠ, lubos.beran@zs-plana.cz

Mgr. Blanka Iccacová, ZŘŠ pro I. stupeň, blanka.iccacova@zs-plana.cz

Mgr. Miroslava Kubátová, ZŘŠ pro II. stupeň, miroslava.kubatova@zs-plana.cz

 

I. stupeň:

1. A - Mgr. Martina Koťátková, koordinátor ŠVP, martina.kotatkova@zs-plana.cz

1. B - Mgr. Dagmar Říhová, dagmar.rihova@zs-plana.cz

1. C - Mgr. Lenka Denková, lenka.denkova@zs-plana.cz

2. A - Mgr. Barbora Vodrážková, koordinátor EVVO, barbora.vodrazkova@zs-plana.cz

2. B - Mgr. Gabriela Provazníková, gabriela.provaznikova@zs-plana.cz

2. C - Mgr. Libuše Floriánová, libuse.florianova@zs-plana.cz

3. A - Mgr. Berta Vršková, berta.vrskova@zs-plana.cz

3. B - Mgr. Jarmila Šneberková, výchovný poradce, jarmila.sneberkova@zs-plana.cz

3. C - Mgr. Jiřina Wurmová, jirina.wurmova@zs-plana.cz

4. A - Mgr. Jana Benešová, jana.benesova@zs-plana.cz

4. B - Monika Žežulková, monika.zezulkova@zs-plana.cz

4. C - Mgr. Petra Jandová, petra.jandova@zs-plana.cz

5. A - Mgr. Monika Pelánová, metodik primární prevence, monika.pelanova@zs-plana.cz

5. B - Mgr. Martina Šlapáková, martina.slapakova@zs-plana.cz

5. C - Mgr. Martin Vrška, metodik ICT, martin.vrska@zs-plana.cz

netřídní -     Mgr. Monika Brunová, monika.brunova@zs-plana.cz

                   Mgr. Alena Lávičková, alena.lavickova@zs-plana.cz

                   Lucie Šuranská, lucie.suranska@zs-plana.cz

 

II. stupeň:

6. A - Mgr. Markéta Šteflová, marketa.steflova@zs-plana.cz

6. B - Mgr. Kamila Surová, kamila.surova@zs-plana.cz

6. C - Mgr. Pavla Rychetská, pavla.rychetska@zs-plana.cz

7. A - Mgr. Pavla Nečasová, pavla.necasova@zs-plana.cz

7. B - Mgr. Jana Seidlerová, metodik primární prevence, jana.seidlerova@zs-plana.cz

7. C - Mgr. Zdeněk Třešňák, zdenek.tresnak@zs-plana.cz

8. A - Miroslava Shejbalová Majerová, miroslava.shejbalova@zs-plana.cz

8. C - Mgr. Alena Schreilová, alena.schreilova@zs-plana.cz

9. B - Mgr. Petra Beranová, metodik a koordinátor ICT, petra.beranova@zs-plana.cz

9. C - Mgr. Ivana Netrvalová, ivana.netrvalova@zs-plana.cz

netřídní -     Mgr. Svetlana Gomoláková, svetlana.gomolakova@zs-plana.cz

                   Mgr. Martina Hrdličková, martina.hrdlickova@zs-plana.cz

                   Mgr. Naděžda Končelíková, výchovný poradce, nadezda.koncelikova@zs-plana.cz

                   Dita Predková, dita.predkova@zs-plana.cz

                   Ing. Miroslav Svítek, miroslav.svitek@zs-plana.cz

                   Mgr. Jana Šestáková, jana.sestakova@zs-plana.cz

 

Školní psycholog:

PaedDr. Mgr. Milan Pfeifer, milan.pfeifer@zs-plana.cz

 

Asistenti pedagoga:

Michaela Brůhová (od 5. 3. 2018)

Martina Hetešová

Zdeňka Chalupecká (od 20. 11. 2017)

Leontina Lepíčková

Veronika Majerčíková

Hana Michálková

Marie Neubergová (do 16. 11. 2017)

Lada Novotná

Žaneta Otavová (od 12. 2. 2018), zaneta.otavova@zs-plana.cz

Dana Pištěláková

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

Sandra Vejvodová

Jana Zámečníková

 

Školní družina:

Bc. Libuše Zichová, libuse.zichova@zs-plana.cz, vedoucí ŠD

Marie Braucci, marie.braucci@zs-plana.cz

Žaneta Otavová (od 12. 2. 2018), zaneta.otavova@zs-plana.cz

Lucie Šuranská, lucie.suranska@zs-plana.cz

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

 

DDM:

Daniela Líbalová, daniela.libalova@zs-plana.cz, vedoucí DDM

Miroslava Beranová

 

Správní zaměstnanci:

Hana Orlová, sekretářka, valy@zs-plana.cz

Martina Ottová, sekretářka, namesti@zs-plana.cz

Josef Matějovský, školník

Jiří Pokorný, školník

Petra Čečová

Jitka Dřevojánková

Věra Dvorská

Milena Harmáčková

Eva Hričková

Jana Peštová

Dáša Slovenkaiová

 

Školní jídelna:

Jindra Frýdlová, jindra.frydlova@zs-plana.cz, vedoucí ŠJ

Radka Nechvátalová

Iva Sádlíková

Monika Skřičková

Václava Táboříková

Hana Teplíková

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.