Zaměstnanci

vedení školy
BERAN Luboš - ředitel školy, lubos.beran@zs-plana.cz
ICCACOVÁ Blanka - ZŘŠ pro I. stupeň, blanka.iccacova@zs-plana.cz
KUBÁTOVÁ Miroslava - ZŘŠ pro II. stupeň, miroslava.kubatova@zs-plana.cz
 
učitelé

1.A - ŘÍHOVÁ Dagmar,  dagmar.rihova@zs-plana.cz 

1.B - FLORIÁNOVÁ Libuše,   libuse.florianova@zs-plana.cz  

1.C - BENEŠOVÁ Jana, jana.benesova@zs-plana.cz

2.A - VRŠKOVÁ Berta, berta.vrskova@zs-plana.cz

2.B - ŠNEBERKOVÁ Jarmila, jarmila.sneberkova@zs-plana.cz

2.C - PROVAZNÍKOVÁ Gabriela, gabriela.provaznikova@zs-plana.cz

3.A - KOŤÁTKOVÁ Martina, martina.kotatkova@zs-plana.cz

3.B - ŽEŽULKOVÁ Monika, monika.zezulkova@zs-plana.cz

3:C - VACHUDOVÁ Renata, renata.vachudova@zs-plana.cz

4.A - VODRÁŽKOVÁ Barbora, barbora.vodrazkova@zs-plana.cz

4.B - ŠLAPÁKOVÁ Martina, martina.slapakova@zs-plana.cz

4.C - TUKOVÁ Barbora, barbora.tukova@zs-plana.cz

5.A - VRŠKA Martin, martin.vrska@zs-plana.cz

5.B - BENEŠOVÁ Kateřina, katerina.benesova@zs-plana.cz

5.C - ŠŤÁVOVÁ Kateřina, katerina.stavova@zs-plana.cz

6.A - NETRVALOVÁ Ivana, ivana.netrvalová@zs-plana.cz

6.B - MAJERČÍKOVÁ Markéta, marketa.majercikova@zs-plana.cz

6.C - SEIDLEROVÁ Jana, jana.seidlerova@zs-plana.cz

7.A - SVOBODA PREDKOVÁ Dita, dita.predkova@zs-plana.cz

7.B - HRDLIČKOVÁ Martina, martina.hrdlickova@zs-plana.cz

7.C - ŠIMKOVÁ Jitka, jitka.simkova@zs-plana.cz

8.A - ŠTEFLOVÁ Markéta, marketa.steflova@zs-plana.cz

8.B - ANTALOVÁ Kristýna (od 1.11.2019), kristyna.antalova@zs-plana.cz

        SUROVÁ Kamila (do 31.10.2019), MD

8.C - BERANOVÁ Petra, petra.beranova@zs-plana.cz

9.A - NEČASOVÁ Pavla, pavla.necasova@zs-plana.cz

9.C - TŘEŠŇÁK Zdeněk, zdenek.tresnak@zs-plana.cz

        BENEŠ Pavel (od 1.12.2019), pavel.benes@zs-plana.cz

        BRUNOVÁ Monika, monika.brunova@zs-plana.cz

        KRAMPERA Jan, jan.krampera@zs-plana.cz

        LÁVIČKOVÁ Alena, alena.lavickova@zs-plana.cz

        MAJERČÍKOVÁ Veronika, veronika.majercikova@zs-plana.cz

        MALÍKOVÁ Edith (do 15.9.2019)

        MÁROVÁ Marie, marie.marova@zs-plana.cz

        PIŠTĚLÁKOVÁ Dana, dana.pistelakova@zs-plana.cz

        ŠENKAPOULOVÁ Vladimíra, vladimira.senkapoulova@zs-plana.cz

        ŠURANSKÁ Lucie - MD

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.