Zaměstnanci

Mgr. Luboš Beran, ŘŠ, lubos.beran@zs-plana.cz

Mgr. Blanka Iccacová, ZŘŠ pro I. stupeň, blanka.iccacova@zs-plana.cz

Mgr. Miroslava Kubátová, ZŘŠ pro II. stupeň, miroslava.kubatova@zs-plana.cz

 

I. stupeň:

1. A - Mgr. Berta Vršková, berta.vrskova@zs-plana.cz

1. B - Mgr. Jarmila Šneberková, výchovný poradce, jarmila.sneberkova@zs-plana.cz

1. C - Mgr. Gabriela Provazníková, gabriela.provaznikova@zs-plana.cz

2. A - Mgr. Martina Koťátková, koordinátor ŠVP, martina.kotatkova@zs-plana.cz

2. B - Mgr. Dagmar Říhová, dagmar.rihova@zs-plana.cz

2. C - Mgr. Lenka Denková, lenka.denkova@zs-plana.cz

3. A - Mgr. Barbora Vodrážková, metodik primární prevence, barbora.vodrazkova@zs-plana.cz

3. B - Mgr. Martina Šlapáková, martina.slapakova@zs-plana.cz

3. C - Mgr. Libuše Floriánová, libuse.florianova@zs-plana.cz

4. A - Mgr. Martin Vrška, metodik ICT, martin.vrska@zs-plana.cz

4. B - Lucie Šuranská, lucie.suranska@zs-plana.cz

4. C - Kateřina Šťávová (od 1.3.2019),  katerina.stavova@zs-plana.cz

        Mgr. Jiřina Wurmová (do 20.3.2019), jirina.wurmova@zs-plana.cz

5. A - Mgr. Jana Benešová, jana.benesova@zs-plana.cz

5. B - Monika Žežulková, monika.zezulkova@zs-plana.cz

5. C - Mgr. Petra Jandová, petra.jandova@zs-plana.cz

netřídní - Mgr. Monika Brunová, monika.brunova@zs-plana.cz

               Mgr. Alena Lávičková, alena.lavickova@zs-plana.cz

               Bc. Dana Pištěláková,  dana.pistelakova@zs-plana.cz 

 

II. stupeň:

6. A - Bc. Dita Predková, dita.predkova@zs-plana.cz

6. B - Mgr. Martina Hrdličková, martina.hrdlickova@zs-plana.cz

6. C - Jitka Šimková, jitka.simkova@zs-plana.cz

7. A - Mgr. Markéta Šteflová, marketa.steflova@zs-plana.cz

7. B - Mgr. Kamila Surová, kamila.surova@zs-plana.cz

7. C - Mgr. Petra Beranová, metodik a koordinátor ICT, petra.beranova@zs-plana.cz

8. A - Mgr. Pavla Nečasová, pavla.necasova@zs-plana.cz

8. B - Mgr. Jana Seidlerová, metodik primární prevence, jana.seidlerova@zs-plana.cz

8. C - Mgr. Zdeněk Třešňák, zdenek.tresnak@zs-plana.cz

9. A - Mgr. Naděžda Končelíková, výchovný poradce, nadezda.koncelikova@zs-plana.cz

9. C - Mgr. Alena Schreilová, alena.schreilova@zs-plana.cz

netřídní - Mgr. Svetlana Gomoláková, svetlana.gomolakova@zs-plana.cz

               Mgr. Marie Holická (do 31.10.2018)

                Bc. Markéta Majerčíková (od 1.1.2019), marketa.majercikova@zs-plana.cz

                Bc. Veronika Majerčíková (od 1.11.2018 do 31.12.2018)

               Mgr. Marie Márová, marie.marova@zs-plana.cz

               Mgr. Ivana Netrvalová, ivana.netrvalova@zs-plana.cz

               Ing. Miroslav Svítek, miroslav.svitek@zs-plana.cz

                

Školní psycholog:

PaedDr. Mgr. Milan Pfeifer, milan.pfeifer@zs-plana.cz

 

Asistenti pedagoga:

Kateřina Benešová

Michaela Brůhová 

Zdeňka Chalupecká 

Simona Janečková (od 1.3.2019)

Leontina Lepíčková

Dana Němcová (od 19.11.2018)

Lada Novotná

Žaneta Otavová 

Vladimíra Šenkapoulová (od 1.4.2019) 

Sandra Vejvodová

Jana Zámečníková

 

Školní družina:

Bc. Libuše Zichová, libuse.zichova@zs-plana.cz, vedoucí ŠD

Marie Braucci (ukončila PP), marie.braucci@zs-plana.cz

Jana Kovárníková (od 4. 2. 2019)

Hana Michálková (do 31. 1. 2019)

Žaneta Otavová, zaneta.otavova@zs-plana.cz

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

 

DDM:

Daniela Líbalová, daniela.libalova@zs-plana.cz, vedoucí DDM

Miroslava Beranová

 

Správní zaměstnanci:

Hana Orlová, sekretářka, valy@zs-plana.cz

Martina Ottová, sekretářka, namesti@zs-plana.cz

Josef Matějovský, školník

Jiří Pokorný, školník

Petra Čečová

Jitka Dřevojánková

Věra Dvorská

Milena Harmáčková

Eva Hričková

Jana Peštová

Dáša Slovenkaiová

 

Školní jídelna:

Jindra Frýdlová, jindra.frydlova@zs-plana.cz, vedoucí ŠJ

Jaroslava Gáborová (od 1.3.2019)

Alžběta Hrubá (od 9.10.2018 do 28.2.2019)

Nadija Majerová

Iva Sádlíková

Monika Skřičková

Václava Táboříková 

Hana Teplíková (do 14.10.2018)

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.