Zaměstnanci

Mgr. Luboš Beran, ŘŠ, lubos.beran@zs-plana.cz

Mgr. Blanka Iccacová, ZŘŠ pro I. stupeň, blanka.iccacova@zs-plana.cz

Mgr. Miroslava Kubátová, ZŘŠ pro II. stupeň, miroslava.kubatova@zs-plana.cz

 

I. stupeň:

1. A - Mgr. Martina Koťátková, koordinátor ŠVP, martina.kotatkova@zs-plana.cz

1. B - Mgr. Dagmar Říhová, dagmar.rihova@zs-plana.cz

1. C - Mgr. Lenka Denková, lenka.denkova@zs-plana.cz

2. A - Mgr. Barbora Vodrážková, koordinátor EVVO, barbora.vodrazkova@zs-plana.cz

2. B - Mgr. Gabriela Provazníková, gabriela.provaznikova@zs-plana.cz

2. C - Mgr. Libuše Floriánová, libuse.florianova@zs-plana.cz

3. A - Mgr. Berta Vršková, berta.vrskova@zs-plana.cz

3. B - Mgr. Jarmila Šneberková, výchovný poradce, jarmila.sneberkova@zs-plana.cz

3. C - Mgr. Jiřina Wurmová, jirina.wurmova@zs-plana.cz

4. A - Mgr. Jana Benešová, jana.benesova@zs-plana.cz

4. B - Monika Žežulková, monika.zezulkova@zs-plana.cz

4. C - Mgr. Petra Jandová, petra.jandova@zs-plana.cz

5. A - Mgr. Monika Pelánová, metodik primární prevence, monika.pelanova@zs-plana.cz

5. B - Mgr. Martina Šlapáková, martina.slapakova@zs-plana.cz

5. C - Mgr. Martin Vrška, metodik ICT, martin.vrska@zs-plana.cz

netřídní -     Mgr. Monika Brunová, monika.brunova@zs-plana.cz

                   Mgr. Alena Lávičková, alena.lavickova@zs-plana.cz

                   Lucie Šuranská, lucie.mikacova@zs-plana.cz

 

II. stupeň:

6. A - Mgr. Markéta Šteflová, marketa.steflova@zs-plana.cz

6. B - Mgr. Kamila Surová, kamila.surova@zs-plana.cz

6. C - Mgr. Pavla Rychetská, pavla.rychetska@zs-plana.cz

7. A - Mgr. Pavla Nečasová, pavla.necasova@zs-plana.cz

7. B - Mgr. Jana Seidlerová, metodik primární prevence, jana.seidlerova@zs-plana.cz

7. C - Mgr. Zdeněk Třešňák, zdenek.tresnak@zs-plana.cz

8. A - Miroslava Shejbalová Majerová, miroslava.shejbalova@zs-plana.cz

8. C - Mgr. Alena Schreilová, alena.schreilova@zs-plana.cz

9. B - Mgr. Petra Beranová, metodik a koordinátor ICT, petra.beranova@zs-plana.cz

9. C - Mgr. Ivana Netrvalová, ivana.netrvalova@zs-plana.cz

netřídní -     Mgr. Svetlana Gomoláková, svetlana.gomolakova@zs-plana.cz

                   Mgr. Martina Hrdličková, martina.hrdlickova@zs-plana.cz

                   Mgr. Naděžda Končelíková, výchovný poradce, nadezda.koncelikova@zs-plana.cz

                   Dita Predková, dita.predkova@zs-plana.cz

                   Ing. Miroslav Svítek, miroslav.svitek@zs-plana.cz

                   Mgr. Jana Šestáková, jana.sestakova@zs-plana.cz

 

Školní psycholog:

PaedDr. Mgr. Milan Pfeifer, milan.pfeifer@zs-plana.cz

 

Asistenti pedagoga:

Martina Hetešová

Zdeňka Chalupecká (od 20. 11. 2017)

Leontina Lepíčková

Veronika Majerčíková

Hana Michálková

Marie Neubergová (do 16. 11. 2017)

Lada Novotná

Dana Pištěláková

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

Sandra Vejvodová

Jana Zámečníková

 

Školní družina:

Bc. Libuše Zichová, libuse.zichova@zs-plana.cz, vedoucí ŠD, druzina@zs-plana.cz

Marie Braucci, marie.braucci@zs-plana.cz

Lucie Šuranská, lucie.suranska@zs-plana.cz

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

 

DDM:

Daniela Líbalová, daniela.libalova@zs-plana.cz, vedoucí DDM, ddm@zs-plana.cz

Miroslava Beranová

 

Správní zaměstnanci:

Hana Orlová, sekretářka, valy@zs-plana.cz

Martina Ottová, sekretářka, namesti@zs-plana.cz

Josef Matějovský, školník

Jiří Pokorný, školník

Petra Čečová

Jitka Dřevojánková

Věra Dvorská

Milena Harmáčková

Eva Hričková

Jana Peštová

Dáša Slovenkaiová

 

Školní jídelna:

Jindra Frýdlová, jindra.frydlova@zs-plana.cz, vedoucí ŠJ, jidelna@zs-plana.cz

Radka Nechvátalová

Iva Sádlíková

Monika Skřičková

Václava Táboříková

Hana Teplíková

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.