Úspěšný výlet třídy 5. C na Výstavu zahrádkářů v Tachově

Dne 22. září 2023 se žáci třídy 5. C vydali společně s paní učitelkou Mgr. Monikou Žežulkovou na 23. zahrádkářskou výstavu, která se konala ve Společenském areálu Mže
v Tachově. Na výstavě měli žáci možnost obdivovat výpěstky členů Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu zahrádkářů Tachov. Různé druhy ovoce a zeleniny byly velmi zajímavé. Především obrovské dýně nebo rostliny obsypané paprikami či nádherně zbarvené plody hrušek a jablek. Výstava nabídla dětem i možnost obdivovat velké nádherně kvetoucí kaktusy. Někteří žáci neodolali kráse kaktusů a zakoupili si v místním stánku malé kaktusy. Po té jsme se opět vydali na zpáteční cestu vlakem do Plané. Celý výlet se všem moc líbil a vůbec dětem nevadilo, že cestou trochu zmokly.

Mgr. Monika Žežulková a třída 5. C