UNIKÁTNÍ VÝSTAVA ODPADKŮ

Nemusíte jezdit na Balkán, kde se pod nánosy odpadků skrývá kdysi křišťálově čistá řeka Drina, ani do Francie, kde stávka popelářů udělala z francouzské metropole Paříže ráj krys a všude po okolí jsou pytle na odpadky, které vytvářejí hromady vyšší než lidi, dokonce ani na skládku odpadů do Černošína, stačí zavítat na náměstí v Plané, kde se bude konat unikátní výstava předmětů, kterých jsme se bezostyšně zbavili v historickém centru Plané nebo dokonce v okolní přírodě.

Přijďte se podívat na výstavu odpadků, které jsme kolem sebe nashromáždili během nedávné doby. Dne 18.4.2023 vyrazí žáci druhého stupně ZŠ Planá na úklid vybraných lokalit v okolí centra města v návaznosti na projekt Ukliďme Česko. Veškerý nasbíraný materiál bude mezi 15.-18.hodinou vystaven ke shlédnutí na náměstí v Plané na prostranství před budovou radnice a následně odvezen plánskými službami na místo k tomu určené.

Snad nás to donutí k zamyšlení a díky tomu se budeme setkávat s odpadky na ulicích a v přírodě čím dál tím méně.

ZŠ Planá