SPORTOVNÍ OKÉNKO II. STUPNĚ

Školní rok 2022/2023 byl v rámci sportovních akcí doslova jako nabitý – jak z hlediska účastí našich žáků na sportovních soutěžích, tak i z pohledu pořadatelského. A myslím si, že jsme z obou úhlů pohledu obstáli na výbornou. Podzimní část se nesla v duchu atletických závodů  jako byl např. Večerní běh Planou, atletické víceboje nebo přespolní běh. V žádném z nich se naši žáci neztratili a obsadili v okresních kolech přední příčky. Zimní sezóna přála halovým sportům. Namátkou si vzpomenu na florbalový turnaj, ve kterém naše nejmenší děvčata postoupila až do krajského kola, Mikulášskou laťku nebo turnaje v míčových hrách (futsal, basketbal, přehazovaná). Byť na škole nemáme optimální podmínky pro trénink, v rámci okresních kol jsme rozhodně ostudu neudělali. Po dlouhé době se naší škole podařilo zorganizovat lyžařský kurz, kde se všechny děti naučily lyžovat, mnozí si lyžařský styl vybrousili.

     Jeden realizovaný projekt za námi a další výzvy před námi. Z lyží jsme rázem přestoupili na atletiku, ve které se nesl celý měsíc květen. V rámci soutěže Pohár rozhlasu se našim starším chlapcům podařilo postoupit do krajského kola v Domažlicích, kde jim po velkém boji jen o pár bodíků uteklo třetí místo, ale zato si odvezli mnoho osobních rekordů. Starší děvčata naopak postoupila do krajského finále v Atletickém čtyřboji, které se uskutečnilo v Přešticích. V rámci pořadatelství stojí za zmínku krajské kolo v minikopané, kde naši starší chlapci obsadili opět čtvrté místo.

      Opravdu to byla velmi intenzivní sportovní sezóna, jejímž vyvrcholením bude Školní olympiáda II. stupně a následně T-mobil Olympijský běh. Rád bych ještě zmínil znovuoživení projektu „Nejlepší sportovec roku“, do kterého děti sbírají body z účastí a umístění ve sportovních soutěžích. Je vytvořen ranking a zakončení bude vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií včetně absolutního vítěze. Podařilo se nám aktivně zapojit cca 170 žáků, což považuji za skvělý výsledek.

Ivo Pejčoch

T-MOBIL OLYMPIJSKÝ BĚH

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA II. STUPNĚ

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ OKRESNÍ KOLO

POHÁR ROZHLASU OKRESNÍ KOLO

POHÁR ROZHLASU KRAJSKÉ KOLO

MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

PŘEHAZOVANÁ ŠKOLNÍ KOLO

PŘEHAZOVANÁ OKRESNÍ KOLO

PŘESPOLNÍ BĚH

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ OKRESNÍ KOLO