ŠKOLNÍ VÝLET 7.A

Dne 24.6. 2022 jsme s žáky 7.A uskutečnili dvoudenní školní výlet.

Nejprve jsme se jeli trochu vystrašit a popřemýšlet do Karlových Varů na únikovou hru. Žáci mohli absolvovat téma: ,,Sářina zbloudilá duše“ , které bylo více strašidelné, a ten, kdo se nechtěl moc bát a chtěl si více popřemýšlet, byl zavřený do ,,Ústavu“ mezi blázny, odkud bylo nutné se dostat získáním složky o propuštění.

Pracovníci únikových her byli velice milí a napsali o nás na svých facebookových stránkách několik hezkých vět:

 

,,Včera v dopoledních hodinách nás přišla navštívit škola plná bláznů a odvážlivců. Škola se rozdělila do 4 skupinek. První dvě nebojácné skupiny podstoupily Sáru a Ústav. Skupina na Sáře si vedla velmi dobře, i přes menší známky strachu. Některé úkoly je na menší moment potrápily, ale i přesto se jim podařilo uniknout pár minut po hodině. Skupina na Ústavu se na začátku zdržela na několika úkolech a ztratila tím drahocenný času. Přesto je to neodradilo a společnou spoluprací se jim podařilo též uniknout. Poté se skupinky vyměnily a čekalo na ně i nadále spousta strachu a myšlení. Skupinka na Sáře ani na moment nezaváhala a plnila úkoly takřka bez problémů. Podařilo se jim uniknout do časového limitu. Podobně na tom byla i skupina na Ústavu, podobným tempem se jim dařilo plnit úkoly, ale přeci jenom skupina na Sáře byla o pár minut rychlejší. Nakonec obě skupinky dokázaly uniknout z našich spárů. Děkujeme za hru.“

                                                                                                                                                                                                                                                             Zdroj: Escape Karlovy Vary | Facebook

Jelikož nám daly únikové hry poměrně zabrat, bylo nutné nasbírat další energii návštěvou Mc’Donaldu, kde bylo poznat, že žákům velice vyhládlo. Následovně nás čekala cesta autobusem do Tří Seker.

Když jsme přijeli na místo, byli jsme ubytovaní v bývalých vojenských kasárnách, kam nás přišla pozdravit také paní starostka obce Tří Seker, od které nám ubytování bylo darem poskytnuto.

Po ubytování nás čekala hra plná adrenalinu zvaná paintball. Žáci si hru velice užili, z bojiště odcházeli barevní se šťastným výrazem ve tváři.

Po patřičném odpočinku nás pan správce objektu vzal do muzea Historie pohraniční stráže ve Třech Sekerách. Žáci si vyzkoušeli historické vysílačky, prohlédli historické uniformy, bunkr a části železné opony.

Večer jsme si opekli špekáčky na ohništi, zahráli několik pohybových aktivit a den završili bobříkem odvahy, kterého organizovalo a sehrálo několik pedagogických pracovníků naší školy.

Druhý den už nás čekala poslední akce, kdy jsme museli pěšky dojít do Tří Seker a tam jsme navštívili Přírodní zahradu v rámci ekologického programu. Dozvěděli jsme se několik informací o přírodních zahradách a jejich významu, zkusili jsme si pokosit část zahrady kosou a nahlédli do přírodního muzea. Tím jsme završili náš výlet plný zážitků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.