Podzimní turnaje ve vybíjené Na Valech

Po delší pauze jsme se konečně mohli vrátit ke sportu a poměření sil v turnajích ve vybíjené.  Všechny třídy (2. – 5.) nadšeně přijaly naše pozvání a nám tím udělaly opravdu velkou radost. Naše děti chtějí sportovat!

První turnaj smíšených družstev proběhl 8.11.2021 a patřil našim šikovným páťákům. Dále následoval turnaj natěšených třeťáků (22.11.2021) a šikovných druháků (24.11.2021).

Do soupeření se celkem zapojilo téměř 80 děvčat a kluků z devíti tříd!

Všichni zúčastnění bojovali s plným nasazením a jednotlivá utkání byla napínavá. Všechny týmy byly odměněny diplomy a sladkou odměnou. Nově byli také vyhodnocováni nejlepší žáci za třídu.

Všem příznivcům vybíjené děkujeme za účast a vítězům ještě jednou gratulujeme. Poděkování patří nejen zúčastněným sportovcům, ale i paní učitelce Provazníkové, která byla spravedlivým rozhodčí a spoluorganizátorkou akcí.

Umístění tříd na turnaji druháků:

  1. místo 2.A
  2. místo 2.B
  3. místo 2.C

Umístění tříd na turnaji třeťáků:

  1. místo 3.A
  2. místo 3.C
  3. místo 3.B

Umístění tříd na turnaji páťáků:

  1. místo 5.A
  2. místo 5.C
  3. místo 5.B

Nejlepší sportovci z jednotlivých tříd:

 2.A Matouš Chalupný

2.B David Mertl

2.C Tadeáš Krajíc

3.A Jakub Otava

3.B Markéta Ferková

3.C Jakub Kliner

5.A David Křehlík

5.B Martin Kuchař         

5.C Jakub Vácha

 

Další plánovaný turnaj pro čtvrťáky (15.11.2021) byl, bohužel, zrušen z důvodu karantény tříd. Čtvrťáci, nebojte se! Náhradní termín je 10.12.2021. Těšíme se na vás!

Mgr. Martina Koťátková

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.