NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY BEČOV

Dne 3. 10. 2023 se 44 žáků ZŠ Planá zúčastnilo akce Koulelo se koulelo, kterou pořádala botanická zahrada v Bečově.

      Zahrada, kterou jsme navštívili již na jaře, kromě prohlídkových okruhů připravuje i vzdělávací programy, tentokrát o moštování jablek. V botanické zahradě se nás ujali lektoři, kteří nás na začátku rozproudili hrou na buben a kytaru. Po seznámení s programem jsme šplhali do sadu, kde jsme si nasbírali jablka. Náročný terén, jenž byl pro mnohé výzvou, ale nakonec všichni statečně zdolali.

Nasbíraná jablíčka žáci vlastnoručně nadrtili a lisovali. Odměnou nám byl pohárek čerstvého jablečného moštu z vlastní výroby. Všem dětem se akce velmi líbila, pro mnohé to byla nová zkušenost.

      Nadšení i nasazení „personálu“ botanické zahrady nás upoutalo a určitě se budeme rádi vracet do oázy klidu a nádherných barev, které dokáže pouze příroda.

Šenkapoulová