NA VALECH SE OPĚT SPORTOVALO

Dva pondělky po sobě se žáci 4. a 5. ročníků utkali na turnajích ve vybíjené. 

Vybraní sportovci za jednotlivé třídy do turnaje nastoupili s velkým elánem a zodpovědností. Veškerá utkání probíhala na velmi pěkné sportovní úrovni. Sportovci prokázali nejen znalost pravidel, ale i samotná herní činnost probíhala v duchu fair play.

Umístění tříd za 4. ročník:

1. místo    4.B (19 bodů)

2. místo    4.A (15 bodů)

3. místo    4.C (10 bodů)

Umístění tříd za 5. ročník:

 1.místo    5.A (20 bodů)

 2.místo    5.B (15 bodů)

 3.místo    5.C (11 bodů)

Během hry byli vybíráni nejšikovnější sportovci, kteří se budou dále scházet na poctivou přípravu (tréninky) před okresním kolem této soutěže v Tachově.

Velmi si vážíme toho, že naši žáci tomuto sportu věnují svůj volný čas.

Všem děkujeme a do okresního kola přejeme hodně sportovních úspěchů a štěstí.

Martina Koťátková a Gabriela Provazníková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.