HOKEJBAL

Žáci II. stupně Základní školy Planá, příspěvková organizace, obdrželi v tomto kalendářním roce sponzorský dar od Českomoravského svazu hokejbalu. Darem bylo kompletní vybavení v podobě hokejek, míčků a branek. Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen samotnému svazu, ale i paní Kotlíkové, která s námi spolupráci navázala a dotáhla do úspěšného konce.
 
Žáci měli příležitost vybavení poprvé vyzkoušet již na začátku tohoto školního roku. Jejich nadšeně soustředěné výrazy můžete shlédnout na fotografiích z hodin tělesné výchovy. Zapojili se jak chlapci, tak děvčata.
 
Těšíme se na další spolupráci.
Lukáš Paločko