EXKURZE DO HAŠIČSKÉ ZBROJNICE TACHOV - 4.C, 5.A

Dne 21.4.2023 se zúčastnily třídy 4.C a 5.A  ZŠ Planá exkurze do Hasičské zbrojnice v Tachově. Žáci se ráno v 8.00 shromáždili před školou, odkud společně odjeli autobusem do Tachova. Hned v úvodu se všem věnoval hasič Jan Uhlík, který nás přivítal a seznámil s okolím hasičské zbrojnice. Po té se žáci rozdělili na dvě skupiny, kdy se starší žáci věnovali všemu, co taková náročná práce, jako být hasičem, obnáší. Podívali se do zázemí budovy, shlédli videa ze zásahů, z požárního sportu a také se věnovali teorii z prevence požární ochrany. Žákům vše potřebné sdělil por. Ing. Jan Krasinský.  Mladší žáci zůstali v garážích a hasič Jan Uhlík je seznámil s hasičskou technikou, s vybavením automobilů a se zásadami správného chování při požárech a s pravidly, jak hasiči při zásazích musí postupovat. Děti si mohly vše osahat, z vybavení hasičů to byl dýchací přístroj, nehořlavý oblek, do kterého se nám oblékla paní asistentka, viděly potápěčské vybavení, oblečení proti bodavému hmyzu, vybavení automobilů, rozpínací nůžky a mnoho dalších zajímavostí týkajících se práce hasičů. Pak se obě skupiny vyměnily. Celou akci jsme zakončili společnou fotografií.

Všem hasičům velice děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

 

                                                                                                                                                                                                                   Monika Žežulková a třída 4. C, Martina Šlapáková a třída 5. A