DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA I. STUPNI

V měsíci říjnu se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Tachově. Žáci si formou zábavy procvičili teoretické znalosti, které se týkají silničního provozu.

Na začátku jsme si připomněli základní pravidla chování v silničním provozu. Následně byli žáci rozděleni na dvě skupiny, které si posléze prohodili: chodci a cyklisté. Chodci procvičovali chůzi po chodníku, přecházení na přechodu se semaforem, přecházení vozovky bez přechodu. Cyklisté trénovali jízdu na vozovce, zastavení a rozjíždění, odbočování, jízdu křižovatkou. Museli občas také vyřešit krizovou situaci – objetí nebo překonání překážky. Věřím, že takto strávené dopoledne si všichni žáci užili a na jaře si tuto akci rádi zopakujeme.  

Chtěla bych poděkovat mým kolegům a panu Končickému za spolupráci.

 

Lucie Šuranská