DEN PREVENCE II. STUPNĚ

Ve středu 16.11.2022 proběhla na naší škole celodenní akce Den prevence navazující na předchozí ročníky. Mgr. Zdeněk Třešňák a Mgr. Jana Seidlerová opět připravili pro žáky 20 stanovišť s úkoly, které by je měly zasvětit do témat nejen rizikových jevů chování a krizových situací, ale i do problematiky první pomoci. Žáci plnili úkoly týkající se návykových látek, šikany a kyberšikany, konfliktů ve vztazích, ochrany osobnosti a právního vědomí, improvizované ochrany a evakuace, netolismu, nálezu nebezpečného předmětu či chování během teroristického útoku. Nezapomnělo se ani na dopravní výchovu.

Družstva byla složena ze žáků napříč 6. až 8. ročníky a nelze tvrdit, že ti starší byli vždy zkušenější. Mnozí šesťáci překvapili svými znalostmi a dovednostmi. Učitelé a asistentky odváděli na jednotlivých stanovištích kvalitní práci, díky které mohli brzy předat vedení stanoviště svým pomocníkům. Učitelům totiž pomáhali žáci 9. ročníků, které chválím za jejich zodpovědnost, kázeň, aktivní a vstřícný přístup. Tato pochvala nepatří jen deváťákům, ale všem žákům, protože se během celé akce chovali disciplinovaně, snažili se řešit danou problematiku s vážností a přistupovali k řešení úkolu zodpovědně.

Byli jsme mile překvapeni znalostmi o poskytování první pomoci a zvládnutí praktických úkolů při oživování. Na druhou stranu předstírané volání na tísňové linky představovalo pro některé žáky velkým problém.

Vše probíhalo podle propracovaného časového harmonogramu, který však nedovoloval věnovat se některým tématům do hloubky. Bylo důležité, že žáci mohli v rámci zážitkové pedagogiky do tématu vstupovat, „osahat“ si prostředí a být součástí děje. Na základě zpětné vazby, od žáků i pedagogických pracovníků, se budeme snažit příští ročník Dne prevence opakovat a optimalizovat.

Doufám, že si žáci z tohoto projektového dne odnesou praktické informace a dovednosti, které se vyplatí mít.

Všem zúčastněným děkuji za aktivitu a klidný průběh celého projektového dne.

                                           Zdeněk Třešňák, metodik prevence

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.