ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Dne 20. 2. 2023 se v naší škole na 1. stupni konalo školní kolo recitační soutěže.

Zúčastnilo se celkem 24 žáků ze čtyř ročníků – to znamená, že jsme se sešli v plném počtu. Ač není pro každého úplně snadné předstoupit před publikum, musím s potěšením konstatovat, že atmosféra, která byla milá a přátelská, velmi napomohla tomu, že menší i ti větší recitátoři ukázali, že do soutěže byli vybráni právem. Navíc, nebyli tu jen nováčci, někteří se zúčastnili po delší pomlce již v loňském roce. Ráda bych také zmínila, že letošní soutěže se zúčastnila i žákyně ukrajinské národnosti, za což si získala obdiv nejen ze strany paní učitelek v rolích porotců, ale i dětí.

Všechny děti byly za svou píli a odvahu odměněny sladkostmi a ti nejlepší si ještě odnesly malou pozornost.

Úroveň výběru básní i přednesů byla chvályhodná. Tímto také děkuji všem paní učitelkám a panu učiteli, že své žáky na soutěž připravili.

A tady jsou jména výherců a zároveň postupujících do okresního kola, které se uskuteční v první polovině března.

Ema Krupová                      2. B

Eliška Šafaříková               3. B

Karolína Kratochvílová     4. A

Marie Hošková                  5. B

 

Mgr. Gabriela Provazníková