JADERNÁ ELETRÁRNA TEMELÍN A MUZEUM TÝN NAD VLTAVOU

Dne 25. dubna 2024 se žáci ze třídy 4.B a 5.B vydali na vzrušující vzdělávací exkurzi do dvou fascinujících míst.

V JE Temelín měli žáci jedinečnou příležitost seznámit se s principy energetiky a fungováním jaderného zařízení. Poznali schéma výroby elektřiny z jádra, nakládání s jadernám odpadem, i maketu paliva do jaderného reaktoru. Prošli interaktivní přednáškou, která je seznámila s výrobou elektřiny z jaderné energie a diskutovali o jejích výhodách a nevýhodách ve srovnání s jinými zdroji energie.  Dále prošli virtuální prohlídkou 3D celou jadernou elektrárnu, jednotlivými pracovišti JE i chladícími věžemi. Po zhlédnutí všech zajímavostí v jaderné elektrárně se žáci přesunuli do interaktivního muzea v Týnu nad Vltavou. Muzeum nabídlo žákům možnost nahlédnout do vzdálené minulosti, do doby pravěké i středověké. Tuto dobu si zde žáci mohli zažít a okusit na vlastní kůži, vyzkoušet si život v minulosti i navštívit středověkou výuku v tehdejší škole. Seznámili se s jedinečnou sbírkou dopadu velkého vesmírného asteroidu, vltavínů i historií jeho těžby. V muzeu si mohli žáci vyzkoušet i hru s maňásky a marionety známého loutkaře Matěje Kopeckého, který je v Týnu nad Vltavou pohřben.

Tato exkurze poskytla žákům nejenom jedinečnou zkušenost, ale také rozšířila jejich obzory v oblasti vědy, historie a kultury.

Lucie Šuranská, Martina Šlapáková