DEN ZEMĚ - UNIKÁTNÍ VÝSTAVA ODPADKŮ

Dne 18.4.2023 se žáci druhého stupně ZŠ Planá zúčastnili akce Ukliďme Česko. Je to dobrovolnická úklidová kampaň, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. My jsme se rozhodli jít ještě o něco dál a nasbíraný odpad ukázat lidem.

I přes nepříznivé počasí jsme si vyhrnuli rukávy a vyrazili do terénu. První exponáty na naši unikátní výstavu se nám dostaly do ruky hned v blízkosti naší školy. Pytle na odpadky se rychle plnily. Zanedlouho jsme měli co dělat, abychom je vůbec unesli. Nashromážděný materiál jsme společně dopravili na prostranství před radnicí, kde jsme veškerý nepořádek vysypali na zem. Kromě prohlídky odpadků zde byla také možnost přečíst si pár zajímavých informací o správném třídění, o důsledcích znečišťování apod. Během večerních hodin byla naše výstava ukončena a nasbíraný materiál následně odvezen plánskými službami na místo k tomu určené.

Naším cílem bylo ukázat návštěvníkům expozice, co vše jsme si troufli s čistým svědomím vyhodit mimo odpadkové koše nebo dokonce v přírodě. Snad se nám touto zvláštní cestou podařilo přesvědčit veřejnost zamyslet se nad tím, jak ubližujeme životnímu prostředí a že se proti tomu dá něco dělat. Nikdy není pozdě s tím začít. Připojte se k nám příští rok.

Pochvala patří všem zúčastněným dětem a vyučujícím!

Pavla Nečasová