ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ I. STUPNĚ

Stejně jako jsou mezi dětmi nadaní recitátoři, tak ani čtenáři se nenechávají zahanbit.

V pondělí 24. 4. 2023 proběhlo školní kolo čtenářské soutěže. Celkem 18 zúčastněných se snažilo svými čtenářskými dovednostmi jako jsou práce s hlasem, plynulost a hlasitost projevu, zaujmout a ohromit nejen své soupeře, ale také porotu.

I když se může zdát, že to není obtížné, úkol to jednoduchý opravdu není. Neznámé publikum, porota, atmosféra, nervozita – to vše jsou aspekty, které působí a ovlivňují výkony dětských čtenářů. Nejen proto, byly všechny děti oceněny za svou snahu a odvahu sladkostmi. Vítězové si odnesli ještě něco navíc…

A já doufám, že úplně všichni jsme si odnesli dobrý pocit ze společně a příjemně strávené části odpoledne a hlavně z toho, že jsou stále mezi námi ti, kteří dají přednost knize před technikou.

Děkuji velmi všem zúčastněným – malým i velkým, bez kterých by se tato soutěž neuskutečnila.

A kdo jsou ti nejlepší?

Václav Žák 2. B

Eliška Šafaříková 3. B

Pavel Pálko 4. A

Štěpán Šafařík 5. B

 

Spolu se ještě potkáme 25. 5. 2023 v Městské knihovně v Plané, kam se sjedou čtenáři z celého okresu. Po tříleté odmlce opět navazujeme na více než patnáctiletou tradici, kdy naše škola ve spolupráci s Městskou knihovnou organizuje okresní kolo čtenářské soutěže.

Tak těm našim držme palce …