BOBŘÍK INFORMATIKY NA II. STUPNI

V letošním školním roce jsme se poprvé zapojili do předmětové soutěže Bobřík informatiky podporované Ministerstvem školství. Žáci plnili online test, ve kterém řešili úkoly z oblasti informatického myšlení, algoritmizace. Uplatňovali své schopnosti porozumění textu, řešení problémů a digitální gramotnosti. Mezi zapojenými žáky sedmých a osmých tříd jsme objevili dvacet úspěšných řešitelů. Velkou pochvalu a uznání zaslouží zejména Kateřina Válová, Radim Šulc a Patrik Valeš, kteří získali maximální možný počet bodů. Pro příští školní rok určitě plánujeme zapojení žáků rozšířit o další ročníky a doufáme, že se nám bude dařit ještě lépe. Všem zapojeným žákům děkujeme za účast.