INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISU KE STAŽENÍ

ZŠ Planá, náměstí Svobody 59

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto opatření bude naše škola přijímat žádosti v termínu od 6. 4. do 30. 4. 2021.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu, vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní list na stránkách školy: www.zs-plana.cz/zapis-deti-2021-2022/, na stránkách města: www.plana.cz, nebo na facebooku města Planá a mateřské školy.

Žádost o přijetí KE STAŽENÍ

Zápisní list KE STAŽENÍ

Žádost o odklad KE STAŽENÍ

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2021/2022 KE STAŽENÍ

Doručte je následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: s8nmq6k,
  2. e-mailem na: valy@zs-plana.cz s uznávaným elektronickým podpisem,
  3. vložením do poštovní schránky na budově školy v zalepené obálce s označením „zápis”
  4. poštou na adresu: ZŠ Planá, nám. Svobody 59, 348 15 Planá s označením „zápis”
  5. osobně v budově Na Valech ve dnech 06. – 30. 4. 2021 v době od 8:00 – 13:00 nebo ve čtvrtek 08. 04. 2021 v době od 8:00 – 18:00 hod

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit Žádost o přijetí a Žádost o odklad školní docházky a oba vyplněné a potvrzené dokumenty doručit do školy výše popsaným způsobem. Odklad školní docházky je třeba doložit doporučením školního poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Výsledky zápisu

Přijatí žáci: seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a na www stránkách školy nejpozději 21. 5. 2021. Registrační číslo žádosti o přijetí dítěte Vám bude posláno na Vaši e-mailovou adresu nebo Vám bude předáno osobně.

Nepřijatí žáci: zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně.

Pro dotazy využijte kontakty:

e-mail: blanka.iccacova@zs-plana.cz

telefon (Po – Pá od 9:00 do 11:00) 374 792 492, 736 482 058