Výchovné poradenství

Přijímací řízení – pro školní rok 2018/2019

Přihlášky odevzdat řediteli střední školy do 1.3.2018

Přihláška musí být orazítkovaná a podepsaná ředitelem ZŠ

Lze podat 2 přihlášky

Státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky absolvují všichni, kdo se hlásí na obory s maturitou.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté  maturitní obory se v 1. kole konají :

1. termín: 12. 4. 2018 – pro 1. školu

2. termín: 16. 4. 2018 – pro 2. školu         

Přijímací zkoušky pro osmiletá a šestiletá gymnázia:

1. termín: 13. 4. 2018 – pro 1. školu

 2. termín: 17. 4. 2018 – pro 2. školu

Náhradní termín pro všechny obory:

10. 5.2018 a 11. 5. 2018

 

Přijímací řízení pro ostatní obory v 1. kole se koná v termínu od 22. do 30. 4. 2018

Výsledky přijímacích zkoušek budou k dispozici od konce dubna 2018, konkrétní datum určí ředitel střední školy.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách dané střední školy

Zápisový lístek musí být doručen na střední školu nejdéle 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků

 

Školy s talentovou zkouškou

Přihlášky odevzdat nejpozději 30. 11. 2017 řediteli střední školy

Talentové zkoušky se konají od 2. do 15. ledna 2018, konzervatoře od 15.1. do 31.1. 2018.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny v průběhu měsíce února.


Přihláška ke stažení       
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.