Výchovné poradenství

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020

Čtyřleté maturitní obory

1.termín              

2. termín             

 

Šestileté gymnázium

1. termín             

2. termín             

 

Náhradní termín pro všechny uchazeče

1. termín             

2. termín             

 

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2020 (nejpozdější termín, kdy musí být na střední škole)

Přihlášky do škol s talentovou zkouškou se odevzdávají nejpozději 30.11.2019. Talentové zkoušky se uskuteční v průběhu ledna 2020.


Přihláška ke stažení       
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.