Výchovné poradenství

Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019

Čtyřleté maturitní obory

1.termín              pátek                   12. dubna 2019

2. termín             pondělí                15. dubna 2019

 

Šestileté gymnázium

1. termín             úterý                    16. dubna 2019

2. termín             středa                  17. dubna 2019

 

Náhradní termín pro všechny uchazeče

1. termín             pondělí                13. května 2019

2. termín             úterý                    14. května 2019

 

Přihlášky se odevzdávají do 1. 3. 2019 (nejpozdější termín, kdy musí být na střední škole)

Přihlášky do škol s talentovou zkouškou se odevzdávají nejpozději 30.11.2018. Talentové zkoušky se uskuteční v průběhu ledna 2019.


Přihláška ke stažení       
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.