Ceník obědů

Školní jídelna při ZŠ Planá:

 

Školní jídelna při ZŠ Planá je od 1.5.2013 plátcem DPH:

 

Ceny obědů od 1.9.2019 jsou následovné:

Žáci do 6 let                                               22,- Kč

Žáci 7 -10 let                                              25,- Kč

Žáci 11 – 14 let                                          27,- Kč

Žáci starší 15 let                                         28,-  Kč

Zaměstnanci  cena včetně DPH 21%         28,- Kč

Cizí strávníci cena včetně DPH 15%         60,- Kč

Cizí strávníci cena včetně DPH 21%         60,- Kč

 

Strávníci jsou zařazeni ve výše uvedených věkových skupinách.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Školní rok je v termínu od 1. 9. do 31. 8. každého postupného roku.

Žádám všechny strávníky, kteří platí stravné inkasem, aby zkontrolovali, popřípadě upravili výši limitu na stravu.

Přihlášky a odhlášky obědů: den předem do 14.00 hodin nebo ráno do 8. 00 hodin.
Po dobu nemoci se obědy musí odhlašovat!

Telefon: 374 630 428, 774 414 385

vedoucí školní jídelny: J. Frýdlová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.