Žáci, kteří se přihlásili k zájmovému vzdělávání do školní družiny v tomto pololetí, mají možnost žádat vrácení poplatku v poměrné výši. Navrácení poplatku bude posuzováno individuálně ředitelem Základní školy Planá, příspěvková organizace, na základě Vámi vyplněné žádosti.

Formulář písemné žádosti k vyplnění je k dispozici v kanceláři školy na náměstí nebo ve školní družině.

Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2020, a to osobně v kanceláři školy nebo školní družině, nebo poštou na adresu školy. Vyřešeny budou v co nejkratším možném termínu.

V případě nevyužití možnosti vrácení poplatku budou tyto finance využity ve prospěch dětí na vybavení jednotlivých oddělení školní družiny a na rozvoj činnosti školní družiny.

Děkujeme za pochopení. Školní družina.

Formulář ke stažení

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.