Výzva č. 57

V rámci vyhlášené výzvy č. 57 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK realizovala naše škola projekt "Technické dovednosti", reg.č.CZ.1.07/1.1.00/57.0869.
 
Zvolenými šablonami klíčových aktivit byly : šablona č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a šablona č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.