Výzva č. 56

V rámci vyhlášené výzvy č. 56 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK realizovala naše škola projekt "Cestování s knihou", reg.č.CZ.1.07/1.1.00/56.2486

Zvolenými šablonami klíčových aktivit byly : šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti; šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele a šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.