Výzva č. 51

V rámci vyhlášené výzvy č. 51 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se naše škola zapojila do projektu Dotkněte se inspirace, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/51.0046.

Předpokladem realizace projektu je partnerství základních a středních škol a žadatele/příjemce projektu, kterým se pro naši školu stala Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., Jarošova 494/23, Litoměřice 412 01. Naše škola je zapojená jako partner s finančním příspěvkem spolu s dalšími 35 školami.

Cílem projektu je zvýšení profesního a osobnostního růstu pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT. Zapojení vyučující absolvují školení, která jim umožní získat důvěru a kompetence při využití ICT v oblasti dalšího sebevzdělávání i ve výuce. Škola bude dovybavena mobilními dotykovými zařízeními pro práci vyučujících.

Tento projekt probíhá od září 2014 do července 2015.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.